Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Ingen tillæg to år i træk

Nogle af dem, som har modtaget tillæg for 2018 og 2019 ligger stadig højt i forhold til lønefterslæb, selvom de har fået tillæg. Ganske få ligger stadig så højt, at de vil kunne komme i betragtning til at modtage tillæg igen i de forhandlinger, som snart går i gang.

GL-klubbestyrelsen har diskuteret denne situation, og vi er enige om, at det lige nu bør prioriteres at så mange kolleger som muligt får et tillæg. Derfor vil lønløftstillæggene i 2020 udelukkende blive givet til kolleger, som IKKE har modtaget lønløftstillæg for 2018 og 2019.

Generelt er indstillingen, at man ikke kan få tillæg to år i træk, hverken lønløftstillæg eller fastholdelsestillæg. Dette skyldes, at der som bekendt er forhandlet en fast pulje på 0,45 procent af lønsummen med direktionen, som vi skal fordele, og at vi gerne vil prioritere at mange får tillæg.

Jeg håber, at der er opbakning til beslutningen. Hvis man er uenig, må man meget gerne henvende sig til mig. Så vil vi tage en større diskussion og om nødvendigt en afstemning om det.

Opfordring til at tale om sin løn

Som nævnt i sidste nyhedsbrev forhindrer GDPR os i at offentliggøre hvem der har fået tillæg. Det forhindrer dog ikke, at man taler om sin løn med hinanden og selv fortæller, hvorvidt man har fået tillæg eller ej.

Netop dette opfordrer GL faktisk til, at man gør. Her er vurderingen og erfaringen, at det kun er arbejdsgiveren der har nytte og glæde af, at man holder sin løn hemmelig. Derfor denne generelle opfordring til, at man taler med hinanden om sin løn.

Lønforhandlingerne er afsluttet

Lønforhandlingerne for 2018 og 2019 er nu afsluttet.

Ni vil få lønløftstillæg og otte vil få fastholdelsestillæg. Da der er overlap mellem to af de indstillede, betyder det, at vi samlet løfter de 11 med størst lønefterslæb. 

På grund af GDPR vil der ikke blive sat navne på modtagerne af tillæggene. Hvis man selv modtager et tillæg, vil man få direkte besked.

Alle os der ikke fik et tillæg i denne omgang, kan trøste os med, at vi snart går i gang med forhandlingerne for 2020.

Nedjustering af effektivitetstillæg er ikke løsningen på nedskæringer

Enkelte kolleger har foreslået, at man kan sætte folk, der er på 112 procents-ordningen ned for på den måde at løse problematikken omkring nedskæringer. Det betragter jeg af følgende årsager ikke som en mulighed.

1: Tillæggene er givet som kvalifikationstillæg. De kan kun opsiges, hvis medarbejderen som modtager tillægget ikke længere besidder de kvalifikationer, som i første omgang berettigede det. De kan ikke opsiges med udgangspunkt i skolens økonomi, elevtal mv.

2: Da ordningen i 2015 blev indført hed det sig, at alle skulle over på den. Hvis man havde et andet kvalifikationstillæg skulle det konverteres til den type tillæg. Det har vi siden fået forhindret ved den nye forhandling, som vi afsluttede i efteråret, men mange kolleger konverterede dengang deres tillæg i den tro, at de ikke havde noget valg. Disse kolleger skulle i givet fald kompenseres.

3: Det samme gælder dem, som har fået tillæg i den periode, hvor det har været den eneste måde at opnå tillæg på. Blandt disse er der kolleger, som har fået tillægget som en del af deres rekruttering. I visse tilfælde har det været den eneste måde, lønnen fra deres tidligere arbejdsplads har kunnet matches. Disse kolleger skulle i givet fald ligeledes kompenseres.

4: Det strider mod GLs politik på området. Herfra ønsker man ikke en situation, hvor folk skal gå ned i løn eller ned i tid for at forhindre afskedigelser.

5: Effektivitetstillæggene er en del af aftalen vi indgik med direktionen sidste år. Hvis den skal brydes op, vil alle typer af tillæg kunne komme i spil. Ikke kun effektivitetstillæggene. I den situation er det vigtigt at huske på, at det ikke er arbejdstimer, men penge, der er mangel på.

6: Selv hvis man trodsede alt det ovenstående, ville det ikke nødvendigvis løse den aktuelle situation. De penge og timer, man ville frigøre ville jo ikke nødvendigvis matche overkapaciteten. Eller sagt på en anden måde: Vi løser ikke en overkapacitet i engelskfaggruppen ved at sætte fysik- eller IØ-lærere ned i løn og ned i tid. Tværtimod kunne vi ende i en situation, hvor vi skulle ud og ansætte.

Valg af suppleant

Da jeg i sin tid blev valgt som TR stillede René Tybirk sig til rådighed som suppleant under betingelse af, at det var en midlertidig løsning, indtil vi fandt en suppleant-kandidat fra HHX-lærerværelset, så der kunne sidde en repræsentant fra GL begge steder.

Det viste sig at blive en lidt længere periode end først antaget, men der er nu fundet en god løsning: Per Sabroe har indvilget i at opstille op som suppleant. Per har allerede en del erfaring fra denne post, da han var suppleant dengang Frederikke var TR, og en enig GL-klubbestyrelse bakker op om valget af Per.

Vi vil holde et GL-klubmøde om dette tirsdag den 31. marts i frokostpausen. Lokalet følger. Hvis ikke der melder sig andre kandidater på banen senest på dette møde, vil Per være valgt som suppleant.

Opdatering på lønforhandlinger

Vi mangler fortsat en enkelt kolonne i lønstatistikken, før vi kan fordele lønløftstillæggene. Den enkelte lærers samlede anciennitet har vist sig at have ret stor effekt på sammenligningslønnen, altså det tal som afgør hvorvidt man har efterslæb og hvor stort efterslæbet i givet fald er. Vi er i gang med at skaffe tallene, så vi kan komme videre med forhandlingerne.

Ledelsen er i gang med at sætte navn på medarbejderne til lønløftstillæg og lave begrundelser for indstillingerne.

Nu kommer løntillæggene

Vi har nu omsider modtaget lønstatistikdata fra HR, hvilket betyder, at vi kan foretage selve lønforhandlingerne. Jeg har et møde med Niels-Erik i dag, mandag den 2. marts, hvor vi vil tage hul på forhandlingerne.

Ledelsen har haft et ønske om nogle enkelte funktionstillæg, men har ellers imødekommet den struktur, som vi i det samlede lærerkollegium stemte igennem i december.

I den struktur arbejdes der dels med fastholdelsestillæg, som tildeles ud fra relevant undervisningserfaring, relevant erhvervserfaring, relevant ekstra uddannelse og anden relevant erfaring eller personlige kompetencer, som må vurderes at bidrage positivt til den enkeltes kvalifikationer. Disse tillæg vil først og fremmest blive indstillet af ledelsen, og TRs rolle vil især være at påtale det, hvis nogen helt åbenlyst overses.

Derudover arbejdes der med lønløftstillæg, hvor vi løfter dem, som har det største lønefterslæb, når der justeres for alder, anciennitet m.m. Disse tillæg vil blive indstillet fra TR med udgangspunkt i GLs lønstatistik.

Internetrefusion

Internetrefusionen var oppe på det seneste HSU-møde (hovedsamarbejdsudvalg). Her blev det meldt ud, at man kan søge et år tilbage. Det har dog vist sig, at praksis er, at der kan søges for to år tilbage. Der skulle blive meldt noget ud på intranettet i løbet af denne uge.

Man kan søge op til 218,75 pr måned og det sker gennem blanketten Internetrefusion i blanketflow. Man skal vedhæfte dokumentation.