Aktør-Netværk-teori

Vi læser om Aktør-Netværk-teori i grundbogen her.

Vi laver øvelsen om cyklen nederst i kapitlet.

ANT-safari

  • Vælg en situation. Det kan være frokostpausen i kantinen, busturen hjem, din egen lektielæsning, en situation på dit arbejde eller din fritidsinteresse eller hvad som helst andet.
  • Observér og notér de aktanter, du støder på. Det kan være levende ting som mennesker, dyr og planter, genstande som telefoner, redskaber og møbler og idéer og koncepter.
  • Notér hvordan aktanterne interagerer med hinanden. Hvordan påvirker din kontorstol din evne til at lave lektier? Hvordan påvirker elektricitet din madlavning?
  • Prøv at analysere, hvordan de forskellige aktanter er forbundne og påvirker hinanden. Forsøg at identificere hvilke typer netværk (f.eks. sociale, teknologiske, biologiske), der eksisterer mellem aktørerne.
  • Vær klar til at fortælle om det næste gang vi mødes.

Analyseøvelse: ANT og Bellingcat

  • Hvilke teknosociale netværk kan du få øje på, når du ser dokumentaren?
  • Hvilken rolle spiller forbindelserne mellem de menneskelige aktører og de øvrige aktanter? Bliver selve forbindelsen mere betydningsfuld end summen af aktanterne?
  • Hvordan giver det mening at afgrænse netværk og putte dem i den sorte boks? Hvilke enkeltdele bliver for marginale til at de giver mening for analysen? Det kunne for eksempel være datakabler, som er en del af internettets netværk, men som det måske ikke giver mening at tage med.