Global historie

Med udgangspunkt i podcasten Grønlandske sagn og myter fra serien Arktiske Historier og med udgangspunkt i de to tekster ‘Åndemaneren Aua’ og ‘De første mennesker’ diskuteres følgende:

  • Hvad er karakteristisk for den grønlandske forestillingsverden?
  • Hver er karakteristisk for fortællestrukturen i de grønlandske sagn?
  • Hvad er karakteristisk for handlingerne i de grønlandske sagn?
  • Hvilke elementer fra de grønlandske sagn – både fortælletekniske og indholdsmæssige – kan I genkende fra andre kulturer i andre tider?
  • Er der andet i de læste tekster, som I kan genkende fra andre kulturer og andre tider? Sociale ritualer? Forestillingsverdenen?
  • Diskutér hvorfor bestemte forestillinger, sociale ritualer, fortællinger og fortælleteknikker går igen i kulturer, som tilsyneladende aldrig har haft direkte kontakt til hinanden.