SCOT

SCOT er en forkortelse af Social Construct of Technology. Det er en tilgang til at undersøge teknologi, som lægger vægt på den sociale konstruktion, altså hvordan forskellige brugergrupper og andre interessenter er med til at forme teknologien.

Vi læser kapitlet om SCOT i grundbogen.

Øvelse: Lastbiler

Her er 13 lastbiler, som alle kører i Europa. De er fremstillet på forskellige fabrikker af forskellige firmaer med forskellige designere, men som man kan se, er de næsten ens. Der synes altså at være sket en stabilisering og lukning i SCOT-forstand.

Ikke desto mindre synes teknologien at være stabiliseret og lukket på en helt anden måde i Europa end i for eksempel USA, Australien og Asien.

Undersøg følgende med alle midler, I har adgang til.

  • Hvordan adskiller europæiske lastbiler sig fra andre? Fx amerikanske, australske eller asiatiske.
  • Hvorfor er der disse forskelle? Hvad har formet europæiske lastbiler? Hvilke brugergrupper og interessenter har spillet ind, og hvordan har de adskilt sig fra brugergrupper og interessenter i andre dele af verden?
  • Hvordan har europæiske lastbiler udviklet sig? Har der været en fortolkningsfleksibilitetsfase, hvor de så vidt forskellige ud, inden teknologien har stabiliseret og lukket sig?

Analyseøvelse: Mobiltelefoner i Kenya og SCOT

  • Hvilke designs af mobiltelefoner er i spil, og hvilke har gjort det muligt, at få mobiltelefonen udbredt i Kenya?
  • Hvilke brugergrupper fandtes tidligere i Kenya, og hvilke brugergrupper fandtes på den tid, hvor dokumentaren blev lavet (2014)? Hvad gjorde forskellen for udbredelsen?
  • Hvad er brugergruppernes ønsker og behov i forhold til teknologien? Hvilke problemer løser den for folk?
  • Hvordan er disse behov blevet imødekommet i nye versioner af mobiltelefonen og i anden beslægtet teknologi?
  • Er der sket en form for lukning? Hvad er teknologien i givet fald stabiliseret til? Og hvorfor kunne brugergrupperne enes om denne løsning?
  • Hvilke sociale, politiske og økonomiske forhold har spillet ind på denne løsning?