Den kolde krig

Anden verdenskrig i Europa endte med Nazitysklands fuldstændige og betingelsesløse kapitulation til de allierede. Det skal bemærkes, at krigen fortsatte i Stillehavet indtil USA i august 1945 tvang Japan til overgivelse ved at smide atombomber på de to byer Hiroshima og Nakasaki.

Efter krigen lå store dele af Tyskland bogstaveligt talt i ruiner, som det kan ses i disse restaurerede optagelser fra Berlin fra sommeren 1945.

Samtidig skulle man finde ud af, hvad man skulle stille op med Tyskland. Man var opmærksomme på, at så mange almindelige tyskere havde tilsluttet sig nazismen og ville for alt i verden undgå, at noget lignende skulle genopstå. Samtidig skulle der jo en eller anden ny form for statsmagt til, så samfundet kunne komme til at fungere igen.

Det spørgsmål blev allerede drøftet inden krigens afslutning. I februar 1945 mødtes lederne fra Sovjetunionen, USA og Storbritannien, Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill i byen Yalta på Krimhalvøen i det nuværende Ukraine.

Drøftelserne blev fulgt op i august 1945 på slottet Cecilienhof i Potsdam lidt uden for Berlin i det, der fik navnet Potsdamkonferencen. Her deltog Frankrig også som en af sejrherrerne. Aftalen kan i dansk oversættelse læses her: https://verdenshistorietilhhx.systime.dk/?id=250

Som det fremgår, blev Tyskland opdelt i fire besættelseszoner, som kan ses herunder.

Europa blev i praksis delt på følgende måde. De røde lande var sovjetisk indflydelsessfære og blev del af den alliance, som hed Warszawapagten, det grønne Jugoslavien tilhørte også østblokken, men havde større uafhængighed af Sovjetunionen og var ikke medlem af Warszawapagten, mens de resterende lande tilhørte Vesten, var under amerikansk indflydelse og de blå kom med i alliancen NATO.

Ideologiernes kamp

Den kolde krig var mere end noget andet end kamp om ideologier. Sovjetunionen og dets allieredes socialisme og kommunisme overfor USA og dets allieredes kapitalisme.

Inden vi går videre med den kolde krigs forløb giver det derfor mening at undersøge hvad de to ideologier grundlæggende står for. Derfor begynder vi med en researchopgave.

Besvar nedenstående spørgsmål individuelt. Brug de kilder, du selv kan finde. Vi samler op i fællesskab efterfølgende.

USA og Sovjetunionen havde også to vidt forskellige måder at sikre sig indflydelse på. Man kan danne sig et hurtigt overblik ved at læse de to nedenstående afsnit:

Østeuropa sovjetiseres

Den kolde krig deler verden

Europas deling

Europa endte som et delt kontinent med det såkaldte Jerntæppe – en stærkt bevogtet grænse – ned gennem sig. På den ene side var de vestlige lande, som kom med i den vestlige forsvarsalliance NATO (North Atlantic Treaty Organisation) og som modtog Marshall-hjælp fra USA. På den anden side de østlige lande, hvor kommunister kom til magten og som – med undtagelse af Jugoslavien – blev allierede med Sovjetunionen.