Det splittede USA

Vi læser artiklen Amerika har været splittet fra begyndelsen på Zetland.

  • Beskriv de væsentligste fællesnævnere hos den nordlige alliance. Hvad er kerneværdierne?
  • Beskriv de væsentligste fællesnævnere for Dixiealliancen. Hvad er kerneværdierne?
  • Find mindst ét og gerne flere kulturfænomener fra hver alliance, som du regner med, at dine klassekammerater kender. Det kan være sangere, bands, bøger, film, TV-serier eller politiske figurer, som kan bidrage til billedet og forståelsen af kulturerne i de to alliancer.

I teksten nævnes Dolly Parton fra Appalacherne i Dixiealliancen.

Vi prøver i fællesskab at tegne et billede af de to overordnede versioner af USA, der findes i dag.

Herefter diskuterer vi følgende: Hvem har i de seneste mange årtier udgjort eliten i USA? Politisk? Kulturelt? Økonomisk?