Internalisme og eksternalisme

Læs om internalisme og eksternalisme i grundbogen.

Øvelse om trykpressen

Gå sammen i grupper af 3-5.

Øvelse om ChatGPT

Gå sammen i grupper af 3-5.

Tag udgangspunkt i ChatGPT.

  • Hvilke temaer og emner ville være interessante at tage op i en internalistisk undersøgelse af ChatGPT. Hvordan kunne sådan en undersøgelse se ud?
  • Hvilke temaer og emner ville være interessante at tage op i en eksternalistisk undersøgelse af ChatGPT. Hvordan kunne sådan en undersøgelse se ud.
  • Diskutér herefter hvilken tilgang, I får mest ud af med den teknologi, I har valgt. Diskutér også, om det ville være anderledes, med en anden genstand.