Internalisme og eksternalisme

Man kan læse om internalisme og eksternalisme på DTUs hjemmeside.

Øvelse om trykpressen

Gå sammen i grupper af 3-5.

Diskutér hvorvidt teksten fra 50 opfindelser, som var lektie til i dag, er mest eksternalistisk eller mest internalistisk. Skriv mindst fem argumenter ned, som understøtter jeres påstand, gerne med udgangspunkt i citater fra teksten.

Gør det samme med teksten fra Skruen uden ende, som også var lektie til i dag.  

Øvelse om valgfri teknologi

Gå sammen i grupper af 3-5.

Vælg en teknologi. Det kan være hvad som helst fra historien. En teknologi er dybest set bare en genstand, som er opfundet af mennesker. Alt fra computeren til opvaskebørsten er teknologier, men undgå genstande, som det vil være meget vanskeligt at undersøge historien om.

Undersøg genstandens historie både eksternalistisk og internalistisk. I skal ikke gå helt i dybden med det, men kan bruge cirka 15 minutter på hver. Skriv stikord ned undervejs.

Diskutér hvilken tilgang, I får mest ud af med den teknologi, I har valg. Diskutér også, om det ville være anderledes, med en anden genstand.