Internalisme og eksternalisme

Man kan læse om internalisme og eksternalisme på DTUs hjemmeside.

Øvelse om trykpressen

Gå sammen i grupper af 3-5.

Læs teksten fra 50 opfindelser er mest eksternalistisk eller mest internalistisk. Skriv mindst fem argumenter ned, som understøtter jeres påstand, gerne med udgangspunkt i citater fra teksten.

Gør det samme med teksten fra Skruen uden ende.

Øvelse om valgfri teknologi

Gå sammen i grupper af 3-5.

Vælg en teknologi. Ordet teknologi er sammensat af de gamle græske ord techne og logos. Techne – som også ordet teknik er udledt af – betyder håndværk, kunst og måden ting skabes på. Logos betyder tanke, ord og fornuft, altså en lære om noget. Teknologi er altså læren om, hvordan vi kan skabe noget.

I praksis udmøntes teknologi ofte (men ikke altid) i en håndgribelig genstand eller i hvert fald i noget konkret og synligt, når vi for eksempel har med software at gøre.

Undersøg den valgte teknologis historie både eksternalistisk og internalistisk. I skal ikke gå helt i dybden med det, men kan bruge cirka 10-12 minutter på hver. Skriv eventuelt stikord ned undervejs.

Diskutér herefter hvilken tilgang, I får mest ud af med den teknologi, I har valg. Diskutér også, om det ville være anderledes, med en anden genstand.