Mikrohistorie

En af måderne, man kan imødekomme problemerne med tyveriet af historien på er ved hjælp af mikrohistorie. Det er i hvert fald en tilgang, som opfylder Jack Goodys krav om, at historien skal betragtes nedefra og op i stedet for oppefra og ned.

Vi læser kapitlet om Mikrohistorie i Ind i idéhistorie og bliver enige om, hvad mikrohistorie er.

Øvelse om mikrohistorie

Gå sammen i grupper på 3-4.

Tag udgangspunkt i kapitlet om åndemanderen Aua fra Knud Rasmussens bog den store slæderejse og brug nedenstående grundspørgsmål til at undersøge den nærmere.

  • Hvordan levede åndemaneren Aua og hans familie i Grønland i 1920’erne? Kan vi på den baggrund sige noget om, hvordan almindelige grønlændere levede?
  • Hvordan indrettede de sig? Kan vi sige noget om, hvordan andre grønlændere indrettede sig?
  • Hvad var Aua og hans familie og helt almindelige grønlændere optaget af? Hvad foretog de sig?
  • Hvilke sociale ritualer praktiserede helt almindelige mennesker?
  • Hvilken selvopfattelse havde de – og hvordan opfattede de verden og samfund?
  • Hvad fortæller helt almindelige menneskers levede liv om det samfund, de var en del af?