Hekse og troldfolk

Mange forbinder nok jagt og afbrænding af hekse med noget, der foregik i middelalderen, men faktisk var det for alvor noget, der tog fart efter reformationen og delvist som led i reformationen.

Hekse er et nyere begreb. Datidens ord for det var troldfolk, henholdsvis troldmænd og troldkvinder. For at forstå datidens mentalitet, skal I læse nogle sider fra bogen Heksejagt af Louise Nyholm Kallestrup. Teksten ligger på Lectio under navnet Heksejagt 1.

Bogen begynder med prinsesse Annas (Christian den 4.s søster) brudefærd til Skotland, som blev forpurret af dårligt vejr og uheld på skibene i den ellers store flåde. Det blev dengang forklaret med, at den var blevet forgjort (forbandet) af onde troldfolk, og 13 mennesker endte med at blive dømt til døden og henrettet. Det er det, der refereres til i begyndelsen af kapitlet.

 • Hvad forstod man ved trolddom? Hvilken rolle spillede religiøse skikkelser (som for eksempel djævlen) i det?
 • Hvad er sammenhængen mellem reformationen og troen på samt kampen mod troldfolk?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem troen på, at man lever i den sidste tid, og troen på trolddom?
 • Hvad gjorde man helt konkret for at bekæmpe trolddom?

Christence Kruckow

Begynd med at læse teksten Heksejagt 2 på Lectio.

Diskutér herefter følgende spørgsmål ved de borde, I sidder ved. Spørgsmålene har i første omgang til formål at afklare, hvad der skete i sagen, men skal også hjælpe med at forstå datidens mentalitet.

 • Hvad beskyldes Christence Kruckow og hendes ‘medsammensvorne’ for at have gjort?
 • Hvad vurderer I, at der faktisk er foregået, og hvorfor?
 • Hvorfor tilstår nogle af de skyldige at have medvirket til trolddomskunster?
 • Sidste gang talte vi om datidens mentalitet og forestillingsverden, hvor både djævlen og trolddom er meget ægte og virkelige for folk. Kommer det til udtryk i teksten, og i givet fald hvordan?
 • Sagen opstår fordi Anne Bille ulykkeligvis og (selv for den tid) helt usædvanligt har mistet 15 børn. Hvordan forklares det på den tid?
 • Hvad siger forklaringen på Anne Billes ulykkelige situation om datidens mentale værktøjer og forklaringsunivers?
 • Hvordan ville vi forklare samme situation i dag med vores moderne mentale værktøjer og forklaringsunivers?
 • Hvad kan man retfærdiggøre med henholdsvis datidens og nutidens forklaringsunivers?