Historie som selvforståelse

I dag skal vi arbejde med Romerrigets skabelsesberetning. Men inden da, er der et par moderne, historiefaglige begreber, vi bliver nødt til at få på plads.

For det første skal vi forstå begrebet eksistentiel historiebrug. Vi begynder med at læse afsnittet om det i kapitlet om historiebrug.

For det andet skal vi forstå det funktionelle kildebegreb, så vi læser afsnittet om det i kapitlet om kildekritik.

Roms grundlæggelse

Vi begynder med at kigge på, hvilket historisk tankegods, Rom var bygget på.

Der er forskellige, konkurrerende skabelsesberetninger om antikkens Rom. Det beskrives i podcastens afsnit 1, Brodermord og voldtægt – skabelsesmyter og #metoo banede vej for republikken.

Find det i din foretrukne podcastafspiller eller lyt til det her.

  • Hvilke vigtige begivenheder og personer nævnes i Roms skabelsesmyter.
  • Hvordan smitter disse begivenheder og personer af på Roms selvforståelse? Hvilke bud har podcasten?
  • Kan man overhovedet bruge skabelsesmyten som historisk kilde? Hvordan skal det gribes an rent kildekritisk? Hvad kan den bruges til?
  • Kan du perspektivere til andre samfund til andre tider? For eksempel vores eget? Har vi nogen grundlæggelsesmyter, som smitter af på vores selvforståelse eller vores opfattelse af, hvordan man bør leve?

Diakron og synkron historie

Vi laver en kort introduktion/repetition af diakron og synkron historie og diskuterer, hvor Roms skabelsesmyte placerer sig i forhold til det.