Nedjustering af effektivitetstillæg er ikke løsningen på nedskæringer

Enkelte kolleger har foreslået, at man kan sætte folk, der er på 112 procents-ordningen ned for på den måde at løse problematikken omkring nedskæringer. Det betragter jeg af følgende årsager ikke som en mulighed.

1: Tillæggene er givet som kvalifikationstillæg. De kan kun opsiges, hvis medarbejderen som modtager tillægget ikke længere besidder de kvalifikationer, som i første omgang berettigede det. De kan ikke opsiges med udgangspunkt i skolens økonomi, elevtal mv.

2: Da ordningen i 2015 blev indført hed det sig, at alle skulle over på den. Hvis man havde et andet kvalifikationstillæg skulle det konverteres til den type tillæg. Det har vi siden fået forhindret ved den nye forhandling, som vi afsluttede i efteråret, men mange kolleger konverterede dengang deres tillæg i den tro, at de ikke havde noget valg. Disse kolleger skulle i givet fald kompenseres.

3: Det samme gælder dem, som har fået tillæg i den periode, hvor det har været den eneste måde at opnå tillæg på. Blandt disse er der kolleger, som har fået tillægget som en del af deres rekruttering. I visse tilfælde har det været den eneste måde, lønnen fra deres tidligere arbejdsplads har kunnet matches. Disse kolleger skulle i givet fald ligeledes kompenseres.

4: Det strider mod GLs politik på området. Herfra ønsker man ikke en situation, hvor folk skal gå ned i løn eller ned i tid for at forhindre afskedigelser.

5: Effektivitetstillæggene er en del af aftalen vi indgik med direktionen sidste år. Hvis den skal brydes op, vil alle typer af tillæg kunne komme i spil. Ikke kun effektivitetstillæggene. I den situation er det vigtigt at huske på, at det ikke er arbejdstimer, men penge, der er mangel på.

6: Selv hvis man trodsede alt det ovenstående, ville det ikke nødvendigvis løse den aktuelle situation. De penge og timer, man ville frigøre ville jo ikke nødvendigvis matche overkapaciteten. Eller sagt på en anden måde: Vi løser ikke en overkapacitet i engelskfaggruppen ved at sætte fysik- eller IØ-lærere ned i løn og ned i tid. Tværtimod kunne vi ende i en situation, hvor vi skulle ud og ansætte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *