Kildecase: Niels Kjeldsen

Frants Henningsens maleri ”En helt fra 1864“. Læs mere om billedet på danmarkshistorien.dk

Kildearbejdet

Begynd med at læse (nogle af) kilderne. Stil derefter følgende spørgsmål til nogle af jeres kilder. Det sidste spørgsmål om det funktionelle kildebegreb er helt klart det vigtigste og kan hjælpe jer til at formulere en problemstilling.

Brug kapitlet om kildekritik til at genopfriske hvad de forskellige begreber betyder.

  1. Er der grund til at tro, at der kan være tendens i kilden? Hvorfor?
  2. Er det en første- eller andenhåndskilde?
  3. Hvordan er kildens tilblivelsessituation?
  4. Hvilken historisk kontekst er kilden skrevet i?
  5. Hvilke spørgsmål kan kilden bedst bruges til at besvare (det funktionelle kildebegreb). Opstil en til to problemstillinger. Brug gerne opstillingen i den funktionelle problemstilling til at opstille problemstillingerne.

Flere kilder

I kan læse mere om Niels Kjeldsen her, ligesom I er velkomne til at finde alle de andre kilder om ham, I kan.

Besvarelsen afleveres herunder.