Kildecase: Niels Kjeldsen

Frants Henningsens maleri ”En helt fra 1864“. Læs mere om billedet på danmarkshistorien.dk

I skal forberede og holde et oplæg på fire til fem minutters varighed. Arbejdet foregår i grupper, som er lavet på forhånd, og løbet over tre lektioner.

I oplægget skal I opstille en til to problemstillinger, som I besvarer ved hjælp af kilder fra en kildesamling, som kan findes på Lectio.

Brug gerne opstillingen i den funktionelle problemstilling til at opstille problemstillingerne.

Kildearbejdet

Begynd med at læse (nogle af) kilderne. Stil derefter følgende spørgsmål til nogle af jeres kilder. Det sidste spørgsmål om det funktionelle kildebegreb er helt klart det vigtigste og kan hjælpe jer til at formulere en problemstilling.

Brug siden om kildekritik til at genopfriske hvad de forskellige begreber betyder.

  1. Er der grund til at tro, at der kan være tendens i kilden? Hvorfor?
  2. Er det en første- eller andenhåndskilde?
  3. Hvordan er kildens tilblivelsessituation?
  4. Hvilken historisk kontekst er kilden skrevet i?
  5. Hvilke spørgsmål kan kilden bedst bruges til at besvare (det funktionelle kildebegreb).

Flere kilder

I kan læse mere om Niels Kjeldsen her, ligesom I er velkomne til at finde alle de andre kilder om ham, I kan.