Afrunding og kontrafaktisk historie

Den kolde krig er langt henad vejen historien om alle de ting, der ikke skete. Derfor er det særligt interessant at beskæftige sig med de ting, som kunne være sket. Det er en hel genre inden for historiefaget, som kaldes kontrafaktisk historie.

Vi læser om kontrafaktisk historie her.

Vi går sammen i fem grupper, som undersøger og diskuterer hvordan historien havde udviklet sig hvis…