Baggrunden for reformationen

Vi læser Reformationen til og med Luthers 95 teser i bogen hos Systime.

Arbejdsspørgsmål

  • Hvordan var synet på Gud i middelalderen?
  • Hvor meget magt havde kirken som institution i middelalderen, og hvorfor havde den denne magt?
  • Omkring 1500-tallet begyndte kirken at møde modstand. Hvilke politiske og sociale faktorer medvirkede til det?
  • Omkring 1500-tallet opstod den nye intellektuelle retning humanisme. Hvilket pres lagde det på kirken?
  • Omkring 1500-tallet opstod bogtrykkerkunsten som teknologi. Hvilket pres lagde det på kirken?
  • Martin Luthers var modstander af afladshandel og mente, at menneskets forhold til gud godt kunne gå uden om kirken som mellemled. Hvorfor var det farligt for kirkens magt?

Brud og kontinuitet

Sidste gang talte vi om forskellen mellem brud og kontinuitet i historien.

Reformationens begyndelse kan tidsfæstes til den 31. oktober 1517, da Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser, angiveligt ved at hamre dem op på kirkedøren i Wittenberg.

  • Hvad kan betragtes som brud i forhold til reformationen?
  • Hvad kan betragtes som kontinuitet i forhold til reformationen?
  • Hvorfor tror du, at det lykkedes for Martin Luther, at sætte gang i reformationen, når det var mislykket for Jan Hus 100 år tidligere?
  • En anden tvedeling i historiefaget er delingen mellem aktører og strukturer. I hvilken grad er reformationen udtryk for, at samfundets strukturer var modne og i hvilken grad kan forandringen tilskrives aktører.