Reformationen gennemføres

Reformationen blev gennemført på grund af en række handlinger, som Martin Luther og hans allierede foretog sig. Vi vil især fokusere på fire.

Vi bygger det i første omgang op som en researchopgave, hvor I gruppevis får lejlighed til at researche spørgsmålene. Undgå at dele dem op mellem jer. Tag dem i stedet ét af gangen og samarbejd om at researche dem. Det slutter af med en diskussionsopgave.

  1. Hvad var hovedbudskabet i Martin Luthers 95 teser?
  2. Hvad skete der ved processen i Worms? Hvorfor fik det betydning for reformationen?
  3. Hvilke hjalp Martin Luther med beskyttelse? Hvordan og hvorfor?
  4. Hvorfor og hvornår oversatte Martin Luther biblen til almindeligt tysk?
  5. Diskutér hvorfor de 95 teser og oversættelsen til almindeligt tysk var vigtige for reformationen. Hvorfor fik de så stor betydning og hvorfor var de farlige for den eksisterende kirke.

Refleksion ved bordene

I år 1517 havde den katolske kirke haft monopol på al religion og åndsliv i Europa i 1.000 år. Det blev der gjort op med, da reformationen blev gennemført. Nu var religion et spørgsmål mellem den enkelte og gud, og med den oversatte bibel kunne enhver fortolke biblen på sin egen måde.

Hvilke risici kan du få øje på ved det? Hvilke kræfter kan du forestille dig blive sluppet løs i den forbindelse?