Det problemorienterede arbejde

Histories prøveform

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale af et omfang på tre til fire normalsider a 2400 enheder. Prøvematerialet skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål og de gennemførte forløb. Et prøvemateriale må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 90 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden opstiller og besvarer eksaminanden to til tre relevante problemstillinger på baggrund af det udleverede materiale og relevant materiale fra undervisningen. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens besvarelse og formidling af de opstillede problemstillinger og former sig herefter som en uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i fagets mål.

Den funktionelle problemstilling

Af: Nina Bundgaard Trier

Materialegrundlag

Hvilket materiale (empiri) skal anvendes til at besvare problemstillingen?

Metode og taksonomi

Hvordan skal der arbejdes med problemstillingen? Hvilke taksonomiske niveauer skal der arbejdes på, for at besvare problemstillingen?

Historiefaglighed

Er problemstillingen historiefaglig?

  1. Lægger den op til at arbejde med historiefaglige begreber og teori?
  2. Har problemstillingen som formål at undersøge noget om fortiden eller nutidens syn herpå?

Sproglig præcision

Er det, der spørges om rent faktisk det, der ønskes undersøgt? Er de metodiske termer korrekte? Kan problemstillingen rent faktisk besvares og er den tilstrækkeligt afgrænset?