Fænomenologi

Vi læser kapitel om fænomenologi her.

Øvelse

Vi går sammen i grupper

Hver gruppe får udleveret et objekt.

  • Brug jeres sanser til at undersøge objektet grundigt, men sæt parenteser om alt det, I tror, I ved om det.
  • Beskriv jeres oplevelse med objektet uden at tilføje nogen form for fortolkning, mening eller konceptuel forståelse. I bør kun fokusere på beskrivelsen af deres umiddelbare oplevelse. Det er den fænomenologiske forståelse.
  • Diskutér, hvilke alternative tilgange der er til at forstå objektet. Kan det for eksempel forstås rent naturvidenskabeligt, rent samfundsvidenskabeligt, historisk?
  • Diskutér hvad (om noget) den fænomenologiske tilgang til at forstå bidrager med. Kan den noget, som de andre tilgange ikke kan?