Mentalitetshistorie

En anden måde at imødegå problemerne med tyveriet af historien på er mentalitetshistorie.

Ligesom mikrohistorie betragter mentalitetshistorien tingene nedefra og op i stedet for oppefra og ned. Den har ikke fokus på de store filosoffer eller store ideologier, men på hvordan almindelige mennesker har tænkt og hvilke forestillinger de har haft.

  • Gå sammen to og to.
  • Læs kapitlet om mentalitetshistorie i På sporet af historien.
  • Snak sammen og bliv enige om, hvad mentalitetshistorie er. Tag noter.
  • Diskutér hvilke forskelle og uligheder der er mellem mikrohistorie og mentalitetshistorie. Tag noter.
  • Diskutér kort hvorvidt og hvordan mentalitetshistorien kan hjælpe os til at blive klogere på Grønlændernes historie. Tag noter.

Analyseøvelse

Hvad kan vi sige om grønlændernes mentalitet på baggrund af teksten ‘De første mennesker’ og teksten om åndemaneren Aua. Husk, at denne type analyser typisk vil kræve langt flere kilder, og at dette kun er øvelser, som skal introducere tilgangen.

Tag udgangspunkt i de tre spørgsmål fra bogen (nederst på siden) og uddybningen af dem:

  1. Hvilke materielle, sociale og ideologiske forhold gør sig permanent gældende i perioden?
  2. Hvad karakteriserer periodens mentalitet?
  3. Hvilket tolkningsunivers kommer til udtryk i periodens forestillingsverden?