Opdatering på lønforhandlinger

Vi mangler fortsat en enkelt kolonne i lønstatistikken, før vi kan fordele lønløftstillæggene. Den enkelte lærers samlede anciennitet har vist sig at have ret stor effekt på sammenligningslønnen, altså det tal som afgør hvorvidt man har efterslæb og hvor stort efterslæbet i givet fald er. Vi er i gang med at skaffe tallene, så vi kan komme videre med forhandlingerne.

Ledelsen er i gang med at sætte navn på medarbejderne til lønløftstillæg og lave begrundelser for indstillingerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *