Grundloven 1849

Vi ser de første 25 minutter af Episode 8 af Historien om Danmark.

Arbejdsspørgsmål til episoden.

  • Hvad foregik i København i 1807?
  • Hvad var det for nogle rettigheder, Orla Lehman ønskede?
  • Hvad risikerede folk som Orla Lehman ved at tale om den slags rettigheder?
  • Hvad foregik der i Bakkehuset?
  • Hvad ender bønderne og husmændenes utilfredshed med?
  • Hvordan faldt enevælden i Danmark?
  • De fem f’er var undtaget fra at få stemmeret. Hvem var de?
  • Der var uenighed om, hvem grundloven skal omfatte. Hvad går uenigheden på?

Spørgsmål til stoffet

Vi forsøger igen at stille spørgsmål til kilderne. Find gerne flere kilder, eller brug følgende: