Idéhistorie 2.g

Program for uge 38

 • Introduktion til det nye forløb
 • Hurtig diskussion om måden vi behandler dyr på, på baggrund af radioindslag.
 • Video med foredrag af bioetiker Mickey Gjerris.
 • Diskussion af forskellige ideologier inden for menneskets forhold til natur og dyr samt begrebet ideologi som sådan, og hvad det kan bruges til.

Program for uge 37

 • En idéhistorisk tilgang til 1. verdenskrig: Kontekstualisme
 • Analyseøvelse med kontekstualisme.
 • En teknologihistorisk tilgang til 1. verdenskrig: Trekassemodellen.
 • Analyseøvelse med trekassemodellen

Program for uge 34 – 36

 • Forberedelse og afholdelse af oplæg om 1. verdenskrig på baggrund af kilder.

Program for uge 33

 • Opsamling på 1. verdenskrig. Hvad var de vigtigste årsager til – og konsekvenser af – krigen.
 • Oplæg om kildekritik med indlagt øvelse.
 • Opstart på arbejde med elevoplæg om 1. verdenskrig og kildekritik.

Program for uge 32

 • Kort præsentation af idéhistorie som fag, herunder de tre ben, som faget står på.
 • Introduktion til historie. Hvad er det? Hvad er forskellen mellem historie og fortid, og hvilke overordnede problemer giver det, når man skal arbejde videnskabeligt med fortiden?
 • I gang med det første egentlige forløb om 1. verdenskrig. Dette forløb vil have hovedvægten på det almenhistoriske ben. Vi indleder med overblik over krigen og nogle af de ting, den førte med sig.