Kildeopgave reformationen

Nedenfor følger en opgave, som den kunne være formuleret til en eksamen. Til eksamen gives der 90 minutters forberedelsestid.

Under forberedelsen må I bruge de udleverede, nedenstående kilder samt alt det materiale fra undervisningen, I kan bruge.

Det kunne være sekundærkilder (lærebogstekster) om industrialiseringen eller andre relevante ting eller tekster om for eksempel kildekritik eller mentalitetshistorie eller andre relevante teorier og metoder.

Elevens opgave under forberedelsen:

  • sætte sig ind i og analysere det udleverede materiale.
  • identificere, formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger på baggrund af materialet og under inddragelse af relevant materiale fra undervisningen.
  • gøre sig klar til struktureret og præcist at præsentere sine resultater ved selve eksaminationen.

Kilder:

Martin Luthers 95 teser

Martin Luther bryder med romerkirken (den katolske kirke)

Reklameplakat fra afladshandleren Johann Tetzel. Plakaten slutter med ordene: “Sobald der Gülden im Becken klingt im huy die Seel im Himmel springt“, som kan oversættes med “Så snart pengene i kassen klinger, sjælen ind i himlen springer”.