Kildearbejde: Soldaternes oplevelser

70 millioner soldater kæmpede i 1. verdenskrig. Mange af dem skrev dagbøger og breve hjem, for at fortælle om deres oplevelser i krigen. Rigtig mange af de breve er tilgængelige på nettet og er siden skrevet om til bøger. Flere af disse er i øvrigt skrevet på dansk. Det skyldes, at en del af Sønderjylland dengang var indlemmet i det tyske rige, og at sønderjyder derfor blev indskrevet til tjeneste i den tyske hær.

Blogs om soldaternes oplevelser

I skal i grupper arbejde med soldaternes oplevelser af krigen. Gruppearbejdet skal munde ud i en blog om soldaternes oplevelse af krigen.

I må bruge de kilder, I vil blandt de nedenstående og alle dem, I kan finde. Også gerne videoklip, billeder, lydklip og bøger.

I skal selv udarbejde en problemstilling at arbejde med. Brug teorien om det problemorienterede arbejde til at formulere den.

Det kan være en god idé at finde kilderne først og bagefter tale om, hvilke spørgsmål de faktisk kan besvare ved hjælp af vores værktøjer til kildearbejdet, herunder særligt det funktionelle kildebegreb.

Lidt inspiration til, hvad I kan komme ind på: 

  • Soldaternes forventninger til krigen.
  • Soldaternes konkrete oplevelser og forhold og levevilkår ved fronten og i skyttegravene.
  • De nye våbenteknologier og soldaternes oplevelser af dem.
  • Kendte, der kæmpede i krigen og hvordan krigen påvirkede dem. Blandt de kendte var Ringenes Herres forfatter JJR Tolkien, forfatteren Ernest Hemingway (ambulancefører, ikke soldat), den tyske maler Max Ernst, den tyske komponist Carl Orff, den tyske arkitekt Walter Gropius og Adolf Hitler.
  • Hvordan påvirkede soldaternes oplevelser samfundet, kunsten og det generelle menneskesyn efter krigen?

Udvalgte kilder

Viktor Frandsen var en 18 år gammel dansk soldat, som kæmpede i den franske fremmedlegion. Undervejs skrev han breve hjem til sin familie. Han skrev mange breve, men her er to. Et før han var i kamp og et efter at han var i kamp for første gang.

Brev hjem fra en engelsk soldat, som har skudt med et Maxim Maskingevær

Den 19-årige engelske officer Edwin Campion Vaughan førte dagbog fra krigen, som han blev en del af i 1917. Begyndelsen af dagbogen er meget optimistisk, men i de to nedenstående citater er stemningen mere dyster. Baggrunden for citaterne er væsentlige. De stammer fra slaget Passchendaele i Belgien, som betragtes som et af de værste slag. Udover at der dør flere hundrede tusinde soldater, betød langvarigt regnvejr, at alting blev til mudder. Også granathullerne (shell-holes). Det er her de sårede soldater i det første udklip ligger. Billedet her giver en fornemmelse af slagmarken. 

Første udklip Andet udklip.

Bloggen bør indeholde følgende.

Jeres overordnede problemstilling, gerne med udspecificeret materialegrundlag og historiefaglighed, og om muligt også metode og taksonomi samt sproglig præcision, jævnfør den funktionelle problemstilling.

Besvarelsen af jeres overordnede problemstilling med inddragelse af både kilde og overvejelser i forbindelse med kildearbejdet.