Nationalliberalismen

I 1842 opstod der en ny politisk retning eller parti, nemlig de nationalliberale. Undersøg partiet, som I ville have undersøgt et politisk parti i samfundsfag. Kom for eksempel ind på følgende:

  • Hvad var partiets ideologiske grundlag?
  • Hvordan var partiet organiseret? Var der for eksempel en formand, et hovedkontor og ansatte, ligesom politiske partier i dag?
  • Hvad forstod de ved national og hvad forstod de ved liberalisme?
  • Hvem var de vigtigste personer i partiet?
  • Hvor meget indflydelse fik partiet og hvordan fik de den?

I må bruge alle de kilder, I vil, men her følger fire forslag. I kan ikke nå at se/læse dem allesammen, så pluk gerne i dem.

Spørgsmål til stoffet

Tag udgangspunkt i de kilder, I har arbejdet med i sidste lektion, og stil mindst ét spørgsmål, som kan besvares med kilderne.

Tag udgangspunkt i den funktionelle problemstilling. Se eventuelt bort fra sproglig præcision.