Før nationen – Enevælden

Vi ser et afsnit af Historien om Danmark, som kan ses her.

En af de mest kendte sange fra perioden er Kong Christian stod ved højen mast fra 1780. Det handler om kong Christian den 4., som var død mere end 130 år tidligere, og altså ikke om den aktuelle konge på tidspunktet, hvor sangen blev skrevet.

Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp;
hans værge hamrede så fast,
at gotens hjelm og hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
hvo står for Danmarks Christian
i kamp?

Værge betyder sværd, mens goten henviser til svenskerne og spejl er bagenden på et skib.

Sammenlign teksten med teksten til Danmarks anden nationalsang, som er skrevet i 1819 af Adam Oehlenschläger, altså under den nationale vækkelse. Den lyder som følger:

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
og det er Frejas sal.

Diskutér kort, hvem og hvad, der hyldes i de to tekster samt hvad de hyldes for.