Industrialisering og mentalitet

Industrialiseringen bar mange forandringer med sig, også for mentaliteten. Vi skal her berøre to af dem: Mentaliteten omkring kønsroller og mentaliteten omkring nationalisme.

I forhold til kønsroller læser vi teksten her inklusive de to underafsnit.

 • Hvad betød industrialiseringen ifølge for kvinder og ligestilling?
 • Hvilke fordele medførte det for kvinders personlige frihed og ligestillingen?
 • Hvilke ulemper medførte det for kvinders personlige frihed og ligestillingen?
 • Hvilken udvikling var der i arbejderbevægelsens syn på kvinder og ligestilling?

Kildeopgave/eksamenstræning

Nedenfor følger en opgave, som den kunne være formuleret til en eksamen. Til eksamen gives der 90 minutters forberedelsestid. I får resten af dagens lektion(er) til det.

Under forberedelsen må I bruge de udleverede, nedenstående kilder samt alt det materiale fra undervisningen, I kan bruge.

Det kunne være sekundærkilder (lærebogstekster) om industrialiseringen eller andre relevante ting eller tekster om for eksempel kildekritik eller mentalitetshistorie eller andre relevante teorier og metoder.

Elevens opgave under forberedelsen:

 • sætte sig ind i og analysere det udleverede materiale.
 • identificere, formulere og besvare 2-3 relevante problemstillinger på baggrund af materialet og under inddragelse af relevant materiale fra undervisningen.
 • gøre sig klar til struktureret og præcist at præsentere sine resultater ved selve eksaminationen.

De udleverede kilder:

Referat fra møde i Kvindeligt Arbejderforbund, 1896

“Jacob Holms Sønners Fabrik. En Slaveanstalt” i Social-Demokraten, 18. september 1896

Kvindelige tekstilarbejdere i Rubens Dampvæveri, Frederiksberg, 1890. Tegning af Rasmus Christiansen (1863-1940).

Fotografi fra Adelgade 1901

Nationalisme

Vi læser om fremvæksten af nationalisme.

Arbejdsspørgsmål

 • Hvorfor blev der brug for nationalismen under industrialiseringen?
 • Hvad er sammenhængen mellem behovet for nationalisme og urbaniseringen?
 • Hvilke tiltag gjorde man konkret, for at fremme nationalismen?
 • Hvorfor var uddannelsesreformer et væsentligt redskab for nationalismen?
 • Hvilken rolle spillede infrastruktur i nationalismen?

Kahoot

Vi afslutter året og forløbet med en Kahoot, eller rettere et antal Kahooter, som vi begynder med at fordele mellem bordene.

 • Industrialiseringen begynder.
 • Videnskabelige og teknologiske årsager til industrialiseringen.
 • Urbanisering.
 • Arbejderbevægelsen
 • Industrialisering og mentalitet.
 • Industrialiseringen generelt.

Hvert bord udarbejder en Kahoot om det tildelte emne. Sigt efter otte til ti spørgsmål, eller så mange I kan nå. Der skal være et rigtigt og nogle forkerte svar til hvert spørgsmål. Spørgsmålene skal være mulige for jeres klassekammerater at besvare og skal altså ligge inden for det, vi har talt om i undervisningen, set i videoklip, læst om osv.

Mentalitetshistorie genbesøgt

Vi (gen)læser kapitlet om mentalitetshistorie.

 • Hvordan ændrede mentaliteten sig i forhold til det nationale igennem industrialiseringen?
 • Hvilke nye mentale værktøjer fik man til rådighed, som fik indflydelse på menneskers forestillingsverden i forhold til det nationale?
 • Kom med eksempler på, hvilken betydning den nationale bevidsthed fik. Grib gerne tilbage til andre forløb, vi har haft.