FIMME – Teknologihistorie – 2. tilsyn

Tilbage til oversigt

Formål

Forløbet har dækket de tre indfaldsvinkler til teknologihistorie som er beskrevet i bekendtgørelsen ved helt eksplicit at bruge dem på emnet. Der er sat en dobbeltlektion af til hver indfaldsvinkel.

Der var tre overordnede formål med dette:

 • Indhold: Forståelse for den teknologiske udvikling i den industrielle revolution og dens årsager og konsekvenser, både teknologiske, etiske og samfundsmæssige.
 • Metode: Teknologihistoriske analyseredskaber, herunder trekassemodellen, push/pull, teknologiintern forudsætning og forskellen mellem teknik og teknologi.
 • Form: Forståelse for teknologihistorie som fag og overblik over hvad de tre indfaldsvinkler består af og indebærer.

Formålet med den konkrete lektion, hvor tilsynet vil foregå, er at repetere og samle op på forløbet og binde de tre indfaldsvinkler sammen.

Indhold

Fordi formålet er repetition og opsamling vil der ikke blive introduceret noget nyt indhold til lektionen. Indholdet vil være det, der er gennemgået i forløbet, som repeteres og sættes ind i nye kontekster.

Lektionen planlægges gennemført på følgende måde:
[su_table]

Tid Overskrift Socialformer Læringsrum Formål/Indhold
11:00-11:10 Opstart Formidlingsorienteret klasseundervisning Tavleundervisning Protokol, kort intro, sekvensering på tavlen.
11:10-11:35 Begrebslinjer Formidlingsorienteret gruppeundervisning Gruppearbejde Binde tråde fra de foregående lektioner sammen i grupper.
11:35-11:55 Opsamling på begrebslinjer Procesorienteret klasseundervisning Klassedialig Binde tråde fra de foregående lektioner sammen i fællesskab.
11:55-12:10 Quiz Formidlingsorienteret klasseundervisning Tavleundervisning Quiz til repetition og fæstnelse.

[/su_table]

Download lektionsplaner i et printvenligt format

Metode

I forbindelse med første tilsynsbesøg blev det besluttet, at fokuspunkterne frem mod det andet besøg skulle være følgende:

 • Gamification
 • Cooperative learning
 • Klarere formulering af beskeder og instruktioner til eleverne

For at arbejde med alle tre fokuspunkter er denne hjemmeside blevet oprettet. Hele forløbet er samlet her, og både elevernes forberedelse og afviklingen af lektionerne tager sit udgangspunkt i siden.

Hver lektion har en underside, som igen er delt i to. En forberedelse-del som er synlig når eleverne får lektier for og en lektionen-del som først bliver synlig, når lektionen begynder.

Forberedelse

Forberedelse samlet alt det, som eleverne skal forberede til lektionen. Jeg ser to åbenlyse fordele ved at samle det på en hjemmeside.

Overskuelighed

For det første bliver det langt mere overskueligt at bruge mange forskellige kilder. Hvis eleverne for eksempel skal læse forskellige bøger og se nogle videoklip kan det ikke alene samles på samme side. Det kan også på en let og overskuelig måde præsenteres i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssig. For eksempel har jeg flere gange ladet en del af en lang tekst afløse af en video, som viste det samme. På den måde kan man nå igennem mere stof, end hvis eleverne kun skulle læse.

Interaktivitet

For det andet giver siden mulighed for at lade eleverne løse små opgaver undervejs. Ved forberedelsen til alle lektioner har der været små opgaver, som eleverne har skullet løse som en del af forberedelsen. Nogle har været simple arbejdsspørgsmål, andre har været refleksioner.

Jeg oplever tre fordele ved dette:

 • Eleverne får lejlighed til at arbejde med og afprøve deres viden så snart de har tilegnet sig den.
 • Underviseren (som får tilsendt alle besvarelserne) får lejlighed til at se, om eleverne har forstået stoffet rigtigt og kan herefter benytte lektionen til at rette op på eventuelle misforståelser eller repetere stof, som mange elever har haft problemer med.
 • Det bliver synligt for læreren om eleverne forbereder sig til timerne således at der kan gøres en aktiv indsats, hvis ikke dette er tilfældet.

Lektionen

Lektionen-delen af siderne beskriver, hvad der foregår i selve lektionen. Den begynder altid med et program, så eleverne kan se, hvad der skal ske. Herefter følger de forskellige aktiviteter. Det kan være filmklip, noter til læreroplæg eller forskellige former for elevaktiviteter.

Det er på denne del af siden, fokuspunkterne imødekommes.

Til opsamlingslektionen, hvor tilsynsbesøget skal foregå, vil der desuden være en quiz i systemet Kahoot!, hvor eleverne kan dyste på deres viden om den industrielle revolution.

Materiale

Følgende materiale er brugt i forløbet:

Bøger

 • Nielsen, Keld m.fl: Skruen uden ende – den vestlige teknologis historie, Erhvervsskolernes Forlag, Odense. 1990.
 • Meyhoff, Peter og Mouritsen, Peter: Teknologihistorie. Systime, Aarhus. Ibog
 • Larsen, Kasper og Boserup Skov, Christoffer: Grundbog til filosofi. Mennesket i verden. Systime, Aarhus. Ibog.

Video

Why the Industrial Revolution happened here – dokumentar fra BBC

Demonstration af Newcomens dampmaskine

The History of Iron and Steel – Video af Real Engineering

Mill Times – dokumentar fra PBS

Kant’s Axe – Video fra BBC

The Trolley Problem – Video fra BBC

Urban Slum – fra Timelines.tv History of Britain

Grundloven, folket og magten – Fra DR’s Historien om Danmark 

Desuden er brugt diverse øvelser og modeller på hjemmesiden her.

Evaluering

Eleverne har fået løbende, mundtlig, formativ evaluering gennem hele forløbet.

Forløbet evalueres desuden med en quiz, som eleverne deltager i den sidste lektion.

Endelig får eleverne lejlighed til at evaluere forløbet efter dets afslutning.