Nyt om lønaftale

Ledelsen har sendt tillidsrepræsentanterne et udkast til en lønaftale, som tillidsrepræsentanterne havde mulighed for at drøfte i onsdags.

Hovedprincipperne i lønaftalen er, at der fremadrettet vil være to måder at opnå tillæg på.

  • Det, vi har kørt med i Slagelse i de seneste år, kaldet effektiviseringstillæg. Altså de 100 – 112 procents arbejdsbelastning mod 100 – 118 procent i løn.
  • Det system, de har kørt med på resten af ZBC, og som vi – så vidt jeg er orienteret – også kørte med i Slagelse inden indførelsen af effektiviseringstillægget. Altså et personligt tillæg, som forhandles mellem ledelse og TR for den enkelte medarbejder på baggrund af dennes kompetencer og kvalifikationer.

Blandt tillidsrepræsentanterne på de forskellige lokationer er der opbakning til , at vi arbejder videre med de grundprincipper. Vi har nogle forslag til mindre ændringer af ordlyden, som jeg sender til ledelsen i dag.

Der har været et ønske om, at vi tager en debat om principperne i aftalen, ligesom det selvfølgelig er en forudsætning for aftalens vedtagelse, at den kan godkendes. Derfor tager vi et møde om det tirsdag den 19. marts fra kl 15:00 til cirka 16:15. Lokale følger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *