Lokallønforhandlinger gennemføres

I foråret blev forhandlingerne om lokalløn udskudt til efteråret på grund af den usikre økonomisk situation i kølvandet på corona-situationen.

Alt tyder dog på, at det ikke ender med en aflysning, og at forhandlingerne kan igangsættes snart. På et bestyrelsesmøde tirsdag skal ZBCs bestyrelse tage stilling til et de økonomiske dispositioner resten af året, og indstillingen er, at lønforhandlingerne gennemføres. Dem, som får tildelt tillæg vil få dem med tilbagevirkende kraft fra 1. august.

Indstillingen fra klubbestyrelsen er, at vi gennemfører forhandlingerne ud fra de principper, som vi vedtog sidste år med over 90 procents flertal. Der der dog to små justeringer:

  • Kolleger som blev tilgodeset med lønløftstillæg i sidste forhandling får ikke lønløftstillæg igen.
  • Vi undgår stadig en proces, hvor man skal ansøge om tillæg, men hvis man ønsker at gøre ledelsen opmærksom på, at man opfylder kriterierne for et fastholdelsestillæg, er man velkommen til dette.

Hele lønrammeaftalen skal evalueres med direktionen og de øvrige gymnasietillidsrepræsentanter på ZBC til næste år, hvor vi også får en ny overenskomst. Derfor giver det også mening at tage stilling til vores lokale kriterier til den tid, men i denne omgang gennemføres den altså med de kriterier, vi vedtog sidste år.

Kriterierne er indskrevet herunder:

Udover effektivitetstillæggene, hvor tillæggene følger arbejdsbelastning, arbejdes med to typer af tillæg. (Effektivitetstillæggene er IKKE en del af denne afstemning. De er indskrevet i den allerede vedtagne lønaftale). 

Fastholdelsestillæg

Kriterierne for dette tillæg kan være:

  • Relevant undervisningserfaring
  • Relevant erhvervserfaring
  • Relevant ekstra uddannelse
  • Anden relevant erfaring eller personlige kompetencer, som må vurderes at bidrage positivt til den enkeltes kvalifikationer.

Lønløftstilllæg

Der løftes fra bunden. GL har en lønstatistik, hvor man kan se, hvor den enkelte placerer sig i forhold til andre gymnasielærere med tilsvarende anciennitet, alder osv., hvilket kan bruges til dette.

For at komme i betragtning til et tillæg er det en forudsætning, at man har bestået pædagogikum. Dette gælder for begge typer af tillæg.

Det vil være to simple kriterier, som imødekommer en meget stor del af de indkomne forslag.

Samtidig virker det som om, at der er bred opbakning til, at vi IKKE ønsker, at løfteevne, elevtilfredshed og lignende skal være kriterier for løndannelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *