Udvælgelse og færdiggørelse af plakater

I uge 40 fremlægger vi gruppevis plakaterne for hinanden. Derfor skal I som det næste udvælge én af plakaterne i jeres aktuelle netwerksgruppe og arbejde videre med. Begynd med at drøfte hvilken og lægge jer fast på én. I kan komme i en situation, hvor det giver bedst mening at begynde helt forfra.

Herefter skal I gå i gang med at forholde jer til de nedenstående spørgsmål. Tag dem ét for ét og diskutér dem. Hvis ikke I kan give et åbenlyst og fyldestgørende svar, er det fordi I skal have justeret jeres plakat. Vær indstillet på, at I skal lave mange ting om i den.

Hvis I for eksempel ikke umiddelbart kan svare på, hvad der er Desire i AIDA-modellen, er det måske fordi det først skal indarbejdes i den.

  • Hvem er modtager?
  • Hvad har du gjort, for at få din modtager til at føle, at din plakat var vedkommende for dem, så den kommer igennem den virtuelle firewall? Sprogligt? Designmæssigt? Er der andet, du har gjort?
  • Hvilke tanker har du gjort dig om kodningen?
  • Hvilke fonte har du brugt og hvorfor?
  • Hvad er din displaytypografi og hvad har du gjort for at arbejde grafisk med den?
  • Hvilke farver har du valgt og hvorfor?
  • Hvordan har du balanceret din plakat og hvorfor har du gjort det på den måde?

Når I har rettet plakaten til, skal I forberede et oplæg, hvor I forholder jer til alt det ovenstående og begrunder de valg, I har truffet på jeres plakat.

Oplægget bør vare 6-8 minutter og skal komme ind på de vigtigste valg, I har truffet (jævnfør ovenstående) og begrundelserne for, at I har truffet dem med udgangspunkt i fagligheden. .