Udvælgelse og færdiggørelse af plakater

I uge 40 fremlægger vi gruppevis plakaterne for hinanden. Derfor skal I som det næste udvælge én af plakaterne i jeres aktuelle netwerksgruppe og arbejde videre med. Begynd med at drøfte hvilken og lægge jer fast på én. I kan komme i en situation, hvor det giver bedst mening at begynde helt forfra.

Herefter skal I gå i gang med at forholde jer til de nedenstående spørgsmål. Tag dem ét for ét og diskutér dem. Hvis ikke I kan give et åbenlyst og fyldestgørende svar, er det fordi I skal have justeret jeres plakat. Vær indstillet på, at I skal lave mange ting om i den.

Hvis I for eksempel ikke umiddelbart kan svare på, hvad der er Desire i AIDA-modellen, er det måske fordi det først skal indarbejdes i den.

 • Hvem er modtager?
 • Hvad har du gjort, for at få din modtager til at føle, at din plakat var vedkommende for dem, så den kommer igennem den virtuelle firewall? Sprogligt? Designmæssigt? Er der andet, du har gjort?
 • Hvilke tanker har du gjort dig om kodningen?
 • Hvilke fonte har du brugt og hvorfor?
 • Hvad er din displaytypografi og hvad har du gjort for at arbejde grafisk med den?
 • Hvilke farver har du valgt og hvorfor?
 • Hvordan har du balanceret din plakat og hvorfor har du gjort det på den måde?

Når I har rettet plakaten til, skal I forberede et oplæg, hvor I forholder jer til alt det ovenstående og begrunder de valg, I har truffet på jeres plakat.

Oplæg

Oplægget bør vare 6-8 minutter og skal komme ind på de vigtigste valg, I har truffet (jævnfør ovenstående) og begrundelserne for, at I har truffet dem med udgangspunkt i fagligheden.

Det skal ledsages af en visuel præsentation, for eksempel en Powerpoint-præsentation.

Det er en rigtig god idé at bygge præsentationen op, så den visuelt understøtter det, I taler om. Hav for eksempel jeres plakat på hvert slide og sæt pile mod – eller ringe om – det, I taler om.

Det er en god idé af flere årsager. For det første, så hjælper det jeres modtager til at forstå jeres pointer. Det er altid mere håndgribeligt og lettere at forstå ting, når man både kan se og høre om det.

For det andet hjælper det jer selv til at disponere oplægget og holdet fokus. Det er sikkert nemt at overskue jeres plakat når I sidder stille og roligt og kigger på den. Men når man står og holder oplægget og måske bliver lidt nervøs, kan man nemt miste overblikket og glemme en masse gode pointer.

Fremføring af oplægget

Det er en hel disciplin i sig selv at fremføre et oplæg for andre, og det er en disciplin, som I vil møde utallige gange i løbet af jeres gymnasietid, og sikkert også derefter, så der er masser af gode grunde til at blive god til det. Det bliver man kun af at øve det.

Når I holder oplægget, skal I have fokus på følgende.

 • Tal højt og tydeligt. Undgå at mumle, tale meget stille eller at tale for hurtigt.
 • Henvend jer til publikum, som I dette tilfælde er jeres klassekammerater. Ikke til hinanden, til tavlen eller til læreren.
 • Hav styr på rækkefølgen, indholdet af jeres slides og rollefordelingen imellem jer. Vi gider ikke se på, at I står og diskuterer hvem der skal fortælle om et slide. Det afklarer I inden.
 • Tag ejerskab på situationen, jeres produkt og jeres oplæg. Undgå at fnise, klovne, tale nedsættende om jeres produkt eller nogle af de andre ting, som ofte udspringer af usikkerhed.

Ovenstående er ikke nemt, så tænk det som en træningssituation, hvor I tilstræber at leve op til punkterne, men ikke nødvendigvis kan endnu.