Case: Online mobning

Det kriminalpræventive råd vil gerne sætte fokus på digital mobning. Deres undersøgelser viser nemlig, at problemet er gennem en årrække har været stort og fylder rigtig meget hos rigtig mange unge. Derfor ønsker de at få udarbejdet noget kommunikationsmateriale, som kan medvirke til at komme problemet til livs.

Det kriminalpræventive råd er afsenderen, men ellers er det meste op til jer, også hvilket medie, I vælger til at løse opgaven. Ud fra den teori, vi har været igennem, og den IT, I vil blive introduceret for, vil det dog være en rigtig god idé at lave noget med et trykt medie. For eksempel plakat, flyer, infografik, folder eller lignende.

Inden i går i gang bør I undersøge følgende:

  • Hvorfor opstår digital mobning. Kan problemet løses med kommunikation og hvordan?
  • Når I ved det, skal I undersøge hvem jeres materiale skal rettes imod, altså vælge og beskrive jeres målgruppe. Brug gerne Gallup Kompas og lignende.
  • Når I ved det, skal I undersøge hvordan det skal formuleres og kodes, og hvilket medie, der skal benyttes, så I på bedst tænkelige måde rammer målgruppen, samtidig med, at afsenderen kan stå inde for det. Når I planlægger kodningen skal I bruge al den teori, vi har gennemgået de seneste uger, og som blandt andet kan læses her.

Herefter skal I lave en skitse over jeres materiale inden I går i gang med at udforme selve produktet. Læs om skitser her (kræver Systime-login).

Til sidst i forløbet skal I lave en præsentation af jeres produkt, hvor I begrunder de valg I har truffet. Præsentationen skal laves, så den kan vises for resten af klassen. Denne del skal I ikke bekymre jer om i første omgang.

I kan få mere information om emnet her:

Det kriminalpræventive råd: https://www.dkr.dk/it/digital-mobning/

Dokumentaren ”Hængt ud på nettet”. https://www.youtube.com/watch?v=5gvjiZHDxNw

Opgaven er individuel, og skal altså ikke løses i grupper, men man må selvfølgelig gerne hjælpe hinanden.