Afsender og budskab – elevoplæg

Hver netværksgruppe får udleveret et kommunikationsprodukt.

Grupperne forbereder hvert et mundtligt oplæg på 3-4 minutter. Oplægget tilrettelægges på en måde, hvor alle i gruppen får lejlighed til at sige noget. Undgå at lave en visuel præsentation. Tal i stedet ud fra produktet, som vil være på projektoren.

I oplægget skal I fortælle om afsender og budskab. Følgende er idéer til, hvad I kan komme ind på. Man behøver ikke komme ind på det hele, og ligesom man godt må komme ind på ting, der ikke står i listen:

  • Hvem er afsenderen, og hvor og hvordan kan man se det i produktet?
  • Hvilke særlige muligheder og begrænsninger tror I, afsenderen har haft? Hvordan kan man se det på produktet?
  • Hvad er budskabet i produktet?
  • Hvordan er budskabet formuleret?
  • Kan budskabet tænkes og analyseres som et argument?
  • Kan budskabet placeres i Maslows behovshierarki?
  • Hvilken appelform er brugt?
  • Hvordan er det orienteret (modtagerorienteret, afsenderorienteret, produktorienteret)?

1: Kampagneplakat

2: Avisannonce

3: TV-reklame

4: Twitter-opslag

5: Infografik

6: Outdoor-reklame

7: Katalog