Teknologianalyse

Gå ud i de samme grupper, som I har lavet jeres oplæg i (af praktiske hensyn).

Analyser følgende teknologier fra 1. verdenskrig på ovenstående trekassemodel/Aalborgmodel.

  • Maskingeværet
  • Tanks
  • Blodbanker
  • Skyttegrave