SOP

Empiri, metode og teori

Helt kort og forenklet kan man opstille det på følgende måde.

  • Empiri er det materiale, man undersøger. Et eksempel fra idéhistorie kunne være teksten om Candide.
  • Metode er den måde, man undersøger det på. Ved ovennævnte eksempel ville det være diskursanalyse.
  • Teori er det idégrundlag, der ligger bag metoden. Ved diskursanalyse er det hele socialkonstruktivismen og idéerne om, at vores sproglige diskurser er med til at forme vores virkelighedsopfattelse.

Man kan læse mere om empiri og metode i SOhtx-bogen i kapitel 4 om fagenes metoder.

Når man skriver en SOP eller en lignende større opgave, skal man kunne begrunde både valget af empiri (hvis ikke det er givet i opgaven) og valget af metode (og dermed også direkte eller indirekte den teoretiske baggrund). Man skal altså kunne forsvare, hvorfor den case, man har valgt til at illustrere sin problemstilling med samt metoden man undersøger den med er de mest velegnede.

Dette skal gøres ud fra en faglig argumentation. Det er ikke en god begrundelse, at ‘jeg er god til den metode’ eller ‘jeg har en stor baggrundsviden om denne case’. Tænk i nedenstående videnskabelige basismodel, hvor især hvad, hvordan og hvorfor skal begrundes.

Opgave i dagens lektioner

Skriv en halv til en hel side om din empiri og metode og aflever den i afleveringsmappen ved lektionernes afslutning.

Redegør kort for din empiri og dine metoder og begrund begge dele.

Det er ikke dit endelige metodeafsnit. Du kan sagtens gå tilbage og rette i det senere, sålænge det stadig opfylder din opgaveformulering. Det er en foreløbig rettesnor. Til gengæld vil I garanteret kunne bruge store dele af den, når I skal skrive jeres metodeafsnit.