Produktion af kommunikation

Vi afslutter grundforløbet med at producere vores egen kommunikation i form af en oplysningskampagne. Modtageren, kodningen og mediet er op til jer selv, men ud fra den teori og IT vi har været igennem, er det tilrådeligt at vælge et trykt medie, for eksempel en plakat eller en infografik.

Til sidst i forløbet skal I lave en præsentation af jeres produkt, hvor I begrunder de valg I har truffet. Præsentationen skal vare 3-4 minutter og laves, så den kan vises for resten af klassen i uge 44.

I oplægget kan I komme ind på afsender, målgruppe, kodning (skrifttype, farver, AIDA-model, balance) og budskab.

Case 1: Online mobning

Det kriminalpræventive råd vil gerne sætte fokus på digital mobning. Deres undersøgelser viser nemlig, at problemet er gennem en årrække har været stort og fylder rigtig meget hos rigtig mange unge. Derfor ønsker de at få udarbejdet noget kommunikationsmateriale, som kan medvirke til at komme problemet til livs.

Det kriminalpræventive råd er afsenderen, men ellers er det meste op til jer, også hvilket medie, I vælger til at løse opgaven.

Inden i går i gang bør I undersøge følgende:

  • Hvorfor opstår digital mobning. Kan problemet løses med kommunikation og hvordan?
  • Når I ved det, skal I undersøge hvem jeres materiale skal rettes imod, altså vælge og beskrive jeres målgruppe. Brug gerne Gallup Kompas og lignende.
  • Når I ved det, skal I undersøge hvordan det skal formuleres og kodes, og hvilket medie, der skal benyttes, så I på bedst tænkelige måde rammer målgruppen, samtidig med, at afsenderen kan stå inde for det. Når I planlægger kodningen skal I bruge al den teori, vi har gennemgået de seneste uger, og som blandt andet kan læses her.

I kan få mere information om emnet her:

Det kriminalpræventive råd: https://www.dkr.dk/it/digital-mobning/

Case 2: Overvågning

Prosa er fagforeningen for IT-professionelle. Foreningen er meget opmærksom på overvågning, som foregår via nettet og mobiltelefoner og ønsker at sætte fokus på dette med en ny oplysningskampagne. I skal lave et kommunikationsprodukt til kampagnen.

Prosa er afsender, resten er op til jer, selvom det igen ud fra det, vi har været igennem, er en god mening at lave et trykt materiale.

Overvej og undersøg følgende inden I går i gang.

  • Hvor meget overvågning foregår der faktisk? Hvad er teknisk muligt og hvad er lovligt?
  • Hvilken betydning kan det få for et enkelt individ, at vedkommende bliver overvåget. Er det ligegyldigt, eller kan det få konsekvenser?

I kan få flere oplysninger på Prosas hjemmeside, via dokumentaren ‘Når mobilen tager magten’ som vil blive vist for interesserede og ved at søge på nettet.

Forslag til tidsplan

Uge 40: Beslut hvilken case, I ønsker at arbejde med. Foretag en målgruppeanalyse, hvor I placerer jeres modtager i Gallup Kompas og/eller laver en persona. Analysér jeres afsender. Hvordan skal I kommunikere på vegne af dem?

Uge 41: Formulér jeres budskab og påbegynd arbejdet med kodningen. Hvilken skrifttype skal I vælge? Hvilke farver? Hvad skal være jeres attention, interest, desire og action i AIDA-modellen. Begynd at lave jeres kommunikationsprodukt. Husk balancen i produktet.

Uge 42: Efterårsferie.

Uge 43: Færdiggør kommunikationsproduktet og forbered jeres oplæg.