Produktion af kommunikation

På grundforløbet skal vi producere vores egen kommunikation i form af en oplysningsplakat. Dele af opgaven løses i jeres netwerksgrupper, men vi begynder individuelt, så alle får lejlighed til at prøve grafikprogrammet.

Til sidst i forløbet skal I lave en præsentation af jeres produkt, hvor I begrunder de valg I har truffet. Præsentationen skal vare 3-4 minutter og laves, så den kan vises for resten af klassen i.

I oplægget kan I komme ind på afsender, målgruppe, kodning (skrifttype, farver, AIDA-model, balance) og budskab.

Case 1: Online mobning

Det kriminalpræventive råd vil gerne sætte fokus på digital mobning. Deres undersøgelser viser nemlig, at problemet er gennem en årrække har været stort og fylder rigtig meget hos rigtig mange unge. Derfor ønsker de at få udarbejdet noget kommunikationsmateriale, som kan medvirke til at komme problemet til livs.

I kan få mere information om emnet her:

Det kriminalpræventive råd: https://www.dkr.dk/it/digital-mobning/

Case 2: Overvågning

Prosa er fagforeningen for IT-professionelle. Foreningen er meget opmærksom på overvågning, som foregår via nettet og mobiltelefoner og ønsker at sætte fokus på dette med en ny oplysningskampagne. I skal lave et kommunikationsprodukt til kampagnen.

I kan få flere oplysninger på Prosas hjemmeside, via dokumentaren ‘Når mobilen tager magten’ som vil blive vist for interesserede og ved at søge på nettet.

Instruktioner i GIMP

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=1Pj7bEX0LOA&feature=youtu.be”]