Praxis

iPraxis

 • Den røde tråd i undervisningen. Elevernes indgang til det faglige indhold med links til fagbogen efter behov, så den metodiske og teoretiske baggrund ligger der.
 • Indholdet er specialiseret og først og fremmest relevant for det enkelte forløb.
 • Anvendelsesorienteret med masser af øvelser og opgaver.

Fagbog

 • Tænkt som en form for udvidet opslagsværk med ét kapitel pr udvalgt teori/metode.
 • Indholdet er tænkt universelt og ”tidsløst”, og kan bruges både i iPraxisforløb, i lærerens egne forløb, i elevers opgaver eller stå helt selv.
 • Konkrete cases kun i form af eksempler for at forklare metoder og teori.

Boost

 • Træning af de (mest) centrale begreber fra fagbogen.
 • Elastikken i undervisningen til, hvis der er nogle minutter i overskud eller nogle elever er færdige med opgaven før andre.
iPraxisFagbogBoost
Rolle i forløbDen røde trådNedslag efter behovIndividuel træning
Fagligt sigteSpecialiseretUniverselt (for fag)Specialiseret efter valg
LæringsrumSynkrontSynkront/asynkront efter kontekstAsynkront
IndholdAnvendelseTeori og metodeØvelser

Fordele i undervisningen:

 • Eleverne er glade for det. Det synes især at være det praksisnære med de mange øvelser og hurtig igangsætning af arbejdet frem for tavleundervisning og det synlige og overskuelige i proces og progression, som er populært.
 • Forberedelsen effektiviseres, både den langsigtede og den kortsigtede, hvilket er vigtigt i en tid, hvor forberedelsestiden er under pres.
 • Der frigøres tid i forberedelsen til den didaktiske/pædagogiske indsats, som ellers er den første der ryger, når man skal bruge meget tid på den faglige del af forberedelsen.
 • Stor fordel, at dele af undervisningen kan gøres asynkron. Det giver mulighed for at differentiere, bruge mere tid sammen med eleverne og løser problemet med, at elever sjældent er lige hurtige om at blive færdige med opgaver.
 • Man får noget gennemarbejdet, gennemprøvet (i hvert fald med tiden).

Udfordringer fra et underviserperspektiv:

 • Især i nogle fag kan det være vanskeligt at flytte ind i et forløb i et fagområde, man ikke er specialiseret i. Nogle gange kan det virke nemmere at lave sit eget forløb i noget, man ved meget om, end at skulle sætte sig ind i noget, man ikke ved så meget om.
 • Der er en kultur, hvor der er mindre fint at bruge den type materialer. Det kan sammenlignes lidt med at servere færdigretter for sine gæster.
 • Der er en mistænksomhed overfor effektiviserende materiale, fordi man tror, at det vil blive brugt til at retfærdiggøre yderligere besparelser og erodere ens professionalisme.
 • Af ovennævnte årsager er det vigtigt, at man kan tilpasse forløbene og gøre dem til sine egne.