Opgaveformuleringer og metode

I skal i gang med at skrive små opgaver med hjælp fra ANT og/eller SCOT.

Opgaverne skal være på 4-5 normalsider, og skal bestå af følgende:

  • Et metodeafsnit på cirka en halv side.
  • En redegørelse på cirka en halv side.
  • En analyse på cirka to sider.
  • En diskussion/vurdering/perspektivering på cirka én side.
  • En kort konklusion.

Formålet er dobbelt. Dels øver vi SCOT og/eller ANT og teknologihistorisk analyse. Dels træner vi opgaveskrivning frem mod både SOP og eksamensopgaven i idéhistorie, som skal skrives i foråret.

Rent praktisk skrives opgaverne i et dokument i Teams. Jeg vil løbende følge med i, hvad I skriver og vejlede jer efter behov.

Opgaveformuleringer og metode

Det første, I skal gøre er et lave en opgaveformulering og vælge et metodisk grundlag. Det metodiske grundlags skal tage udgangspunkt i enten ANT eller SCOT.

Her kan vi med fordel tage udgangspunkt i den videnskabelige basismodel.

Hvad vil du undersøge:

Det kan være vanskeligt at tænke i, hvad man helt præcist vil undersøge. Problemet er som regel, at det bliver alt for bredt. Det er i praksis umuligt at undersøge “internettet som teknologi” på fire sider.

For at snævre det ind og gøre det mere konkret, kan det være en god idé at lave en tese, altså hvad man forventer at komme frem til. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at rent faktisk også kommer frem til det, man forventer. Det kan jo sagtens være, at man ender med at bevise det modsatte af, hvad man forventede. Derfor er det heller ikke meningen, at man stædigt skal holde fast i sin tese, men den kan hjælpe med at holde fokus i opgaven. Betragt den som formålet med opgaven.

Tesen skal forstås som en påstand, som kan bevises eller modbevises. Man kan også betragte det som en teori, man vil afprøve. Noget man ultimativt kan besvare med ”Ja, det er rigtigt” eller ”Nej, det er ikke rigtigt”.

Tesen er til gengæld ikke en hensigtserklæring om, hvad man gerne vil undersøge nærmere.

”Hvorfor Holocaust fandt sted” er ikke en påstand/tese/teori. ”Holocaust kunne lade sig gøre, fordi antisemitisme var udbredt i den tyske befolkning, ikke kun blandt topnazisterne” (som historikeren Daniel Goldhagen har påstået i den berømte bog Hitler’s willing executioners) er til gengæld en påstand.

Tesen skal hjælpe jer til at holde et klart fokus i opgaven. Hvorfor holocaust fandt sted er ikke et klart fokus. Der findes tusind svar på det spørgsmål, både ideologiske, teknologiske og almenhistoriske. At det kunne lade sig gøre, fordi tyskerne generelt bakkede op om nazisternes jødehad er til gengæld et klart fokus, som enten kan af- eller bekræftes ved hjælp af jeres undersøgelse.

Prøv at tænke jeres tese forfra og tænk, at den skal kunne besvares med et ”Ja, det er rigtigt” eller ”Nej det er ikke rigtigt”.

Hvordan og hvorfor?

Når man har fundet frem til, hvad man vil undersøge skal man vælge hvordan man vil undersøge det, men også hvad man vil undersøge det med. I skal derfor finde frem til to ting:

Ens empiri, altså det man vil analysere. Det kan være (og er ofte i idéhistorie) tekster, men kan også være teknologier eller andre former for kilder. Når man skal skrive en eksamensopgave i historie, er det naturligvis afgørende, at man kan skaffe den empiri, man ønsker at undersøge. Det er jo helt banalt, men ikke desto mindre altafgørende, at man kan fremskaffe den. Hvis man efter en rimelig indsats (som dog helst skal række ud over googlesøgninger) ikke kan skaffe den, er det bedre at skifte spor.

Ens metode, altså hvorledes man har tænkt sig at undersøge empirien. Det kan (og vil ofte være) metoder, vi har gennemgået som en del af pensum, men kan i princippet være andre anerkendte metoder, eller en metode, du selv opstiller. Metode betyder blot måden, du vil undersøge din empiri på for at bevise (eller modbevise) din tese. Det vigtigste er, at du kan argumentere for, hvorfor netop den metode, du har valgt, er den mest egnede. I denne sammenhæng skal I enten bruge ANT eller SCOT eller begge dele. I må gerne supplere dem med andre metoder, men vær opmærksom på, om I har plads nok.

Opgaven nu

Opret et dokument på teams.

  • Skriv din tese.
  • Skriv din empiri, altså hvad du vil analysere for at besvare din tese.
  • Skriv din metode, altså hvordan du vil analysere det.
  • Begrund din metode.

Giv dog tid og vær grundig. Vi lægger os først fast på tingene i næste uge, så hvis du skal have bestilt noget hjem fra biblioteket eller lignende, så har du tid til det. Gå ikke med den første og bedste idé.