FIMME 1 – Kommunikation/IT

Formål

Formålet med dobbeltlektionen er at træne elevernes evner til at gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer, som det hedder i læreplanen.

Dobbeltlektionen er en del af et forløb, som tager eleverne gennem seks faser i kommunikationsarbejdet med forskellige formål i forhold til læreplanen fordelt på forundersøgelse, produktion og evaluering. De seks faser er problemanalyse, k-strategi, idéudvikling, medieproduktion, test og offentliggørelse.

Denne dobbeltlektion tager, ligesom den forrige, udgangspunkt i medieproduktionen. Hvor den forrige havde sit teoretiske fokus på layoutregler (layoutelementer, balance, gestaltlove, variation) og sit praktiske på skitser, har denne dobbeltlektion i højere grad sit teoretiske fokus på design (farver, fonte) og sit praktiske på medieproduktion med it-redskaber.

Indhold

Dobbeltlektionen har både et teoretisk og et praktisk indhold.

Det teoretiske indhold fokuserer på kernestoffet grafisk formsprog og farvelære, til såvel papir som digital kommunikation, og betydningen heraf for en praktisk kommunikations gennemførelse, herunder forskellige principper og teorier for designs virkning og funktion.

Det praktiske indhold fokuserer på kernestoffet it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter.

Metode

I forhold til metoden, er der tre forhold, der må tages med i overvejelserne.

1: Med 13 elever er det en lille klasse. Det sætter nogle begrænsninger op i forhold til klassediskussioner, men går det også overskueligt at lade alle komme til orde.

2: Klassens elever møder erfaringsmæssigt relativt uforberedt op til timerne. Derfor er det hensigtsmæssigt at repetere dagens lektie i en eller anden form.

3: Klassens elever har meget forskellige forudsætninger for brugen af IT. Derfor er det uhensigtsmæssigt at undervise klassen samlet i dette emne, da nogen enten vil finde det meget banalt eller meget kompliceret.

4: Klassens elever arbejder relativt uselvstændigt og har generelt et lavt aktivitetsniveau. Derfor er det hensigtsmæssigt at opstille klare mål for dem og følge op på, om de overholder dem.

Dobbeltlektionen planlægges sekvenseret på følgende måde:

<table>

Tid Overskrift Socialformer Læringsrum Formål/Indhold
12:40-12:50 Opstart Formidlingsorienteret klasseundervisning Protokol, kort intro, kort repetition fra sidst, sekvensering på tavlen
12:50-13:10 Farver og fonte Procesorienteret klasseundervisning Klassedialog (med harpunering) Gennemgang af dagens lektie
13:10-13:15 Introduktion til adobe kuler Formidlingsorienteret klasseundervisning Tavleundervisning Introduktion til værktøj.
13:15-13:30 Farver og fonte eksempler Procesorienteret klasseundervisning Klassedialog med udgangspunkt i brugerinterfacet i GIMP. Anvendelse af dagens lektie i fælles analyser af eksempler.
13:30-13:50 Medieproduktion* Procesorienteret individuel undervisning Værkstedsundervisning Anvendelse af dagens lektie i praksis + træning i IT
13:50-14:00 PAUSE
14:00-15:10 Medieproduktion* Procesorienteret individuel undervisning Værkstedsundervisning Anvendelse af dagens lektie i praksis + træning i IT

</table>

*Der defineres et klart mål med medieproduktionen (eleverne skal være i gang ved afslutningen af første lektion og skal have et færdigt udkast ved afslutningen af anden lektion). Ved lektionernes afslutning holdes den enkelte elev ansvarlig for, om de har nået målet.

Der sker desuden en løbende vejledning og hjælp til eleverne med IT. Der lægges også op til, at de stærkeste elever hjælper de mindre stærke.

Materialer

Birthe Fog Bern m.fl Kommunikation IT A Systime (ibog).  Kapitel 6.7 og 6.8.

Diverse eksempler på reklameplakater til fælles analyse.

Brugerinterfacet i GIMP

Eventuelt youtubetutorials og lignende til at understøtte undervisningen i IT-redskaber.

Evaluering

Dobbeltlektionen evalueres mundtligt i fællesskab med vejleder umiddelbart efter dens afslutning.

Det samlede forløb evalueres mundtligt og skriftligt med eleverne efter dets afslutning.