Eksamensoplæg

Det er som bekendt afgjort, at I ikke kommer til eksamen i år, men det er endnu ikke afgjort, om I kommer til årsprøve.

Desuden er formidling ved hjælp af mundtlige oplæg en del af fagets pensum, og derfor bruger vi ugens to lektioner på, at I skal lave oplæg i Powerpoint, Prezi eller lignende til jeres eksamensopgaver.

Det bør grundliggende have det samme indhold som jeres eksamensopgaver. Det vil for eksempel sige:

  1. Hvilken case har I valgt, og hvorfor netop denne case? Hvem er afsenderen, og hvad ved I om dem?
  2. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Beskriv den ved hjælp af en målgruppepersona. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
  3. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
  4. Redegør for jeres budskab og kodning. Hvilket budskab bruges i jeres produkt? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med appelformer, AIDA-modellen, Kiss-modellen, fortælling, interaktionsdesign, hjemmesideteori? Har der været risiko for støj i jeres egen kommunikation? Hvad har I (i så fald) gjort for at afhjælpe det?
  5. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i rapporten.
  6. Lever jeres produkt op til lovgivningen? Har I lov til at bruge billeder og grafik? Lever I op til betingelserne for at bruge det? Hvilke betingelser er der?
  7. Distribution: Hvordan vil I få jeres produkt ud til målgruppen. Skal den for eksempel spredes via sociale medier, og hvordan skal det i givet fald foregå?
  8. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
  9. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Formen har vi jo øvet nogle gange. Sørg for ikke at have for meget tekst på jeres slides. Det skal helst bare være stikord. Brug i stedet billeder og grafiske virkemidler til at fremstille jeres pointer.

Hvis I for eksempel vil vise, hvad der er attention og interest på jeres plakat, så vis plakaten med cirkler eller pile om de elementer.

Tag også billeder med af jeres skitser, eventuel inspiration, screenshots fra eventuelle videoer og hvad der ellers måtte være relevant for jeres opgave.

Jeg står som vanligt til rådighed på mail og Lectio, hvor jeg vil forsøge at svare inden for et par minutter.

Da en eventuel prøve er individuel er oplægget det også. I bedes aflevere jeres oplæg ved lektionernes afslutning. Sker det ikke, vil man få fravær for begge lektioner.

Ved en eventuel årsprøve er man ikke forpligtet af det man afleverer nu. Man må med andre ord gerne arbejde videre på det og lave om i det, hvis I kommer op.