DHO Opgaveformuleringer

En rød tråd igennem opgaven betyder, at der er sammenhæng mellem de forskellige afsnit. Altså at redegørelsen, analysen og diskussionen/vurderingen/perspektiveringen alle hjælper med at besvare opgaveformuleringen.

Som regel vil det sige, at de bygger oven på hinanden. Det vil sige, at man analyserer på baggrund af det, man redegør for og diskuterer/vurderer/perspektiverer på baggrund af det, man analyserer.

Læs din opgaveformulering igennem og se, om der er god sammenhæng mellem spørgsmålene.

Redegørelsen

Redegørelsen bidrager ikke med ny viden. Det er en videreformidling af eksisterende viden.

Redegørelsen skal redegøre for noget konkret. Det er for eksempel alt for bredt at ville redegøre for opfindelsen af bilen. Det bliver alt for bredt og alt for abstrakt. Tag i stedet fat i noget konkret at redegøre for. Redegør for eksempel for en bestemt tekst om, hvordan bilen blev opfundet eller for hvordan en forbrændingsmotor virker.

Læs dit redegørende spørgsmål igennem igen med henblik på at sikre, at:

  • Den ikke bidrager med ny viden, men udelukkende videreformidler noget eksisterende viden.
  • At det står klart for både dig selv og den som læser den, hvilken viden, den videreformidler. Altså at teksten, teknologien eller lignende, som du redegør for, er nævnt i redegørelsen.

Analysen

Analysen skal bidrage med noget ny viden (selvom det ikke behøver være revolutionerende). Der skal være noget empiri (det, som du analyserer) og noget metode (det, som du analyserer med) og et formål med analysen. Alle tre ting må gerne fremgå af opgaveformuleringen.

For at sikre en god rød tråd, skal du være opmærksom på, hvad du helt præcist analyserer. Hvis du for eksempel analyserer en dokumentarfilm om opfindelsen af bilen er du i gang med at skrive en opgave om dokumentarfilm, ikke bilen. Så handler den pludselig om filmiske virkemidler og argumentation og diskurser, og ikke selve bilen.

Læs dit analysespørgsmål igennem igen for at sikre, at:

  • Det fremgår hvilken empiri du vil analysere og hvilken metode, du vil bruge.
  • Formålet med analysen står klart og stemmer overens med den røde tråd.
  • At du analyserer det, som du faktisk vil analysere, og ikke en sekundær kilde om emne.