Case: En af os + persona

Vi skal i gang med et nyt forløb. Hvor det forrige forløb handlede meget om offline, analog kommunikation i form af plakater og andre tryksager, skal vi denne gang online.

Det gør vi ved hjælp af casen En af os, som kan downloades her. 

Casen indeholder både selve opgaven og en del materiale, som kan bruges i forbindelse med opgaven.

Vi bruger ti lektioner på opgaven, hvilket betyder, at den skal afleveres i udgangen af uge 9, hvilket er søndag den 3. marts. Undervejs vil vi blive afbrudt af terminsprøver og vinterferie, hvilket er uundgåeligt.

Undervejs i forløbet vil vi i fællesskab tale om de processer, I skal igennem. Der er altså ingen, der forventer, at I har tjek på alle enkeltdele endnu.

Selvom opgaven lægger op til, at I må arbejde i grupper á 5, begrænser vi det til grupper på 3 eller mindre, da det er retningslinjerne for eksamen til sommer.

Persona

Som det fremgår af opgaven, skal der laves seks personaer.

En persona KAN se ud som nedenstående:

Performeren

Performeren går altid benhårdt efter at være den bedste. Han har altid været dygtig i skolen, og han ved, at hans forældre og familie er stolte af ham, og at hans lærere altid har fremstillet ham som den gode elev og brugt ham som et godt eksempel. Det sætter han stor pris på, men det føles også som et pres. Han føler, at alt andet end 12-taller vil blive set som en skuffelse.

Han føler også, at der er en forventning til, at han er stærk og nem at have med at gøre. Derfor vil han nødigt vise svaghed. Han vil gerne altid vise, at han er ovenpå og er fuld af overskud. Derfor har han ikke lyst til at tale med nogen om, at han indimellem føler sig hårdt presset af alle de forventninger der er til ham.

Nogle gange manifesterer presset sig i både fysiske og psykiske symptomer. Det sker især, når performeren af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at leve op til forventningerne. Så kan han blive irritabel, ør i hovedet, glemsom og koncentrationen kan svigte. Han kan også føle sig svag i knæene, få høj puls og begynde at svede tilsyneladende uden grund. Han har ikke talt med nogen om symptomerne, fordi han er nervøs for, at det vil skade billedet af ham som den perfekte performer.