Brobygning

Download og installér MarvelApp på din telefon.

Usability

Apps er et interaktivt medie. Det betyder, at man kan interagere med dem. I modsætning til bøger og film, som skal opleves i en bestemt rækkefølge, som er fastlagt på forhånd, kan man selv bestemme, hvordan man bevæger sig rundt på en hjemmeside. Det kaldes også hyper-tekst.

Når vi har med et interaktivt medie at gøre, er det relevant at se på usability, altså brugervenlighed. Det handler om, hvor nemt det er som bruger at interagere med noget. En af verdens mest respekterede usability-eksperter er dansker og hedder Jakob Nielsen. Han har opstillet en definition af usability med fem komponenter.

Learnability, efficiency, memorability, errors og satisfaction.

Learnability

Hvor nemt er det for brugeren at udføre ting første gang de ser designet. På en hjemmeside kan det være at udfylde en kontaktformular eller finde en bestemt oplysning.

En let vej til en god learnability er, at bruge internettets konventioner. Der findes en masse symboler og funktioner, som er almindelige på hjemmesider og som brugeren derfor er vant til og synes virker indlysende.

Efficiency

Hvor hurtigt kan brugerne udføre ting, når de først har lært designet at kende. Hvor hurtigt kan man for eksempel komme fra et sted på siden til et andet.

En nem vej til en god efficiency er genveje, som brugere, der er vant til at bruge siden kan benytte. Hvis man skal beholde en god learnability er det dog vigtigt, at man også kan gøre tingene på den ‘besværlige’ men let forståelige måde.

Memorability

Hvor nemt er det for en bruger at blive gode til at bruge designet, hvis de vender tilbage til det efter en periode, hvor de ikke har brugt det.

En nem vej til god memorability er et minimalistisk design, hvor det først og fremmest er de oplysninger, som er relevante nu og her, der vises.

Errors

Hvor mange fejl laver brugeren, hvor alvorlige er fejlene og hvor nemt er det at udbedre fejlene. Skal man for eksempel igennem mange klik, før man er tilbage, hvis man har klikket på et forkert menupunkt.

En nem måde at sikre sig mod fejl på er at give brugeren en klar og indlysende ‘nødudgang’. Hvis man kan komme tilbage til den side, man kom fra ved at klikke på tilbage-pilen i sin browser, er de fleste fejl lette at rette op på.

Satisfaction

Hvor behageligt er det at bruge designet. Det er for eksempel ikke så behageligt at bruge et design, hvor knapperne er så små, at man ikke altid rammer dem, eller hvor der går flere sekunder fra man klikker til der sker noget.

Der er mange ting, der skal være på plads, før et design bliver behageligt at bruge. En af tingene er, at det giver brugeren feedback. Hvis man klikker på et link eller et menupunkt, skal det enten åbne en side eller give brugeren en øjeblikkelig og klar melding om, hvorfor siden IKKE åbner.

Case: Urban Travel

Rejsebureauet Urban Travel arrangerer rejser til storbyer, først og fremmest i Europa. Rejserne har især fokus på byernes kulturelle tilbud, og bureauet ønsker at adskille sig fra andre rejsebureauer ved ikke blot at have fokus på transport og overnatning, men også formidle kulturen til de rejsende. Det er især museer, koncerter og historie, som der er fokus på.

Appen kan med fordel tænkes som en prototype, hvor der især fokuseres på én storby, som du selv vælger. Konceptet vil herefter relativt nemt kunne bredes ud til andre.

Brug pen, papir og MarvelApp til at lave din prototype. Du når ikke at blive færdig, men se hvor meget du kan nå at lave.

MarvelApp

Sådan gør du.

Åbn appen, tryk på knappen ‘Create your first project’, navngiv projektet og vælg din skærm.

Tryk på det grønne plus for at lave en ny skærm. Vælg ‘CAMERA’ og tag et billede af tegningen af det skærmbillede, du har lavet. Tryk på ‘fluebenet’ øverst til højre for at godkende. Rotér og beskær billedet og tryk igen for at godkende.

Gentag med mindst ét skærmbillede mere.

Nu kan du lave navigation mellem skærmene. Gå ind på en skærm, klik på det område, du vil gøre til et ‘hotspot’, altså en knap på din skærm. Når du har gjort det til et hotspot kan du linke til en anden side. På den måde kan du lave navigation rundt mellem siderne i din app.