2.e den 26. oktober 2023

I skal arbejde selv i dag. Her er programmet:

Den første lektion (10:40 – 11:40).

Vi evaluerer forløbet “Da Danmark blev nationalstat”. Det er både en evaluering af selve forløbet med henblik på at undersøge, hvor meget I har fået ud af det, og en evaluering af den enkelte elev.

I må gerne sætte jer på biblioteket, i studiecentret og andre steder. I må også gerne drøfte spørgsmålene undervejs, men besvarelserne er individuelle, altså én besvarelse pr elev.

Evalueringsskemaet kan findes under dette link: https://forms.gle/5DE3iA8znZnD1D7L8

Den anden lektion (12:10 – 13:10)

Læs om periodisering her

Orienter jer i de perioder, der normalt bruges i vestlig historieskrivning her. I behøver ikke se videoerne.

Besvar arbejdsspørgsmålene herunder.