Oplæg til bestyrelsen

Tilgængelighed

Hjemmesiden er tilgængelig for eleverne hvor som helst og når som helst. Det betyder, at de for eksempel kan:

 • Sidde og følge med på deres egen skærm i timerne.
 • Forberede sig i bussen på vej hjem fra skole via deres mobiltelefon.
 • Tilgå opgaver og arbejdsspørgsmål under gruppearbejde.
 • Tilgå dagens lektion ved sygdom eller andet fravær.
 • Have alle præsentationer tilgængelige, når de for eksempel skal skrive større opgaver og forberede sig til eksamen.

Interaktivitet

Hjemmesiden er interaktiv, hvilket betyder, at elevernes input kan gå direkte ind på siden. Det kan for eksempel bruges til klassediskussioner, hvor også elever, som ikke altid siger så meget, kan komme til orde.

Multimedie

Alle medier, som er tilgængelige online eller kan gøres tilgængelige online, kan også gøres tilgængelige for eleverne i en samlet løsning på hjemmesiden (med mindre fx ophavsret forhindrer det), enten via links eller direkte embedded på selve hjemmesiden.

Det gælder videoklip, modeller, lydklip, illustrationer, billeder og alt andet, som kan tjene som eksempler eller kan gøre det lettere for eleverne at forstå. Det gælder også links til andre dele af hjemmesiden og eksterne ressourcer som e-lærerbøger og andre hjemmesider.

Et eksempel på embedded video, billeder og modeller kan ses her.

Indhentning af data

Hjemmesiden kan også bruges til at indhente data fra eleverne i et format, som er let at have med at gøre. Det kan for eksempel være:

 • Små tests, hvor resultaterne kommer i et format, som gør det meget let overskueligt, hvordan eleverne har klaret sig. Den type tests kan i begrænset grad anvendes til at bedømme den enkelte elev, men er meget anvendelige til at se hvorvidt klassen som helhed har forstået forskellige emner, eller om de kræver repetition.
 • Lektier, hvor eleverne udfylder nogle arbejdsspørgsmål, som dels kan give et indtryk af, hvorvidt eleverne forbereder sig, dels kan give indtryk af, om de har forstået stoffet og dels kan bruges som direkte input til den næste lektion.
 • Kommunikation om for eksempel emner til eksamensopgaver, hvor eleverne udfylder en formular, og oplysningerne derefter samles i et let overskueligt format, som kan trækkes ud af hjemmesiden.

Fordele som lærer

En hjemmeside gør det let og overskueligt at have samlede forløb liggende som hele inklusive lektier til eleverne, læreroplæg, øvelser, forklaringer, multimedier, eksempler, tests og links.

Forløbene kan tænkes som koncepter.

 • De kan optimeres efter hvert gennemløb på baggrund af de erfaringer, man har fået og herefter genbruges på andre klasser og andre årgange. Vellykkede øvelser og forklaringer beholdes og mindre vellykkede udskiftes.
 • Genbrug af nogen koncepter giver mere tid til at udvikle nye koncepter, efterhånden som man selv inspireres eller oplever en efterspørgsel fra eleverne. De mindst vellykkede koncepter ryger helt ud.
 • Det er ret overskueligt at tilpasse koncepter til en ny kontekst, for eksempel skifte mellem niveauer eller studieretninger. Grundbasen kan være den samme, mens øvelser og cases kan udskiftes. For eksempel eksamensopgaver.
 • Al forberedelsen er samlet et sted uafhængigt af platform til stor gavn for folk som undertegnede, som ikke er det mest udprægede ordensmenneske. Det betyder også, at det kan tilgås fra hvilken som helst computer.