En teknisk indfaldsvinkel til den industrielle revolution

Forberedelse

1: Læs side 149 og 150 i Skruen Uden Ende.


2: Video om jern og stål

Denne video forklarer de væsentligste pointer i det efterfølgende afsnit om jern og stål fra side 150 til side 159. Den kan ses i stedet for at læse kapitlet. Det er især fra minuttal 5:30, at den er interessant for dette kapitel. Videoen slutter efter 10 minutter. De sidste minutter handler om noget andet.

For en god ordens skyld:

 • Iron ore = Jernmalm, altså det naturmateriale, man udvinder jernet af.
 • Wrought iron = smedejern, altså jern som har været så varmt, at det har været blødt nok til at forme.
 • Cast iron = støbejern, altså jern som har været så varmt, at det har været flydende og hældt i en form.


3: Læs afsnittet Transportsektorens udvikling fra side 162 til side 169.

Besvar nedenstående spørgsmål til teksten i ganske kort form.

Lektionen

Dagens program

 • Filmklip om tekstilindustrien
 • Introducere og repetere begreber, som vi skal bruge i dag: Teknik/teknologi, teknologiinterne forudsætning, push/pull og proaktiv/reaktiv.
 • Gruppearbejde: Benytte begreberne på dagens tekst
 • Pause
 • Fælles opsamling på gruppearbejdet
 • Arbejde med tidslinjer
 • Arbejde med projekter

Filmklip: Om tekstilindustrien

Nedenstående filmklip viser forskellen på produktion af tekstiler før og under den industrielle revolution. Tekstilindustrien var en af de vigtigste faktorer i den industrielle revolution.

Klippet er en del af en film om vandmøllens betydning for industrialiseringen. Derfor har den sit fokus der og ikke på dampmaskinen. Sidst i klippet nævnes det dog, at dampmaskinen efterhånden udkonkurrerede møllen, og at fabrikkerne dermed kunne bygges hvor som helst, og ikke nødvendigvis op af et vandløb.

Begreber

Forskellen mellem teknologi og teknik

Læs også om forskellen her (kræver login til Systime)

Teknik er måden at gøre tingene på. For eksempel er teknikfag undervisning i at udføre forskellige typer af arbejde.

Teknologi er teknikken blandet med organisation, viden og produkt.

Vi kan tage udgangspunkt i en tekstilfabrik.

Den bruger nogle teknikker, som har eksisteret længe, for eksempel kartning af uld og vævning af stof. De havde foregået i de små hjem i mange år.

Derudover indgår noget viden i form af nogle teknologinterne forudsætninger. Man havde en anden teknologi i form af vandmøller som drivkraft. Samtidig er væven og kartningen også i sig selv teknologiinterne forudsætninger.

Endelig er det også nødvendigt med noget organisation. Det foregår i dette tilfælde på selve fabrikken. Hvis vi kun havde teknik og viden men ingen organisation kunne vi jo risikere, at vi vævede stof på tomme væve, fordi vi ikke forinden havde kartet uld og lavet tråden, eller at fabrikkerne ville stå tomme, fordi der ikke var hyret nogen arbejdskraft.

Til sidst er også produktet en del af kassen. Det er det produkt, som kommer ud af teknologien, i dette tilfælde tekstiler.

Repetition af begreber

Proaktiv/reaktiv vurdering (læs mere hos Systime – kræver login)

Push/pull (læs mere hos Systime – kræver login)

Teknologiintern forudsætning

Arbejdsspørgsmål

Skriv svarene i kommentarboksen herunder. Vi taler desuden om den i anden lektion

 • Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen
 • Hvilke teknologiinterne forudsætninger skulle der til for en storstilet produktion af stål?
 • Kom med eksempler på, hvad der kunne indgå i hhv en proaktiv og reaktiv analyse af dampskibets konsekvenser.
 • Hvilke eksempler på pull-teknologier kan I finde fra dagens tekst? Og er der nogle eksempler på push-teknologier?
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Alexander, Manja, Niels Signe L
2 år siden

Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen
Teknik: Udvindelse af jern, bearbejdning af jern,
Viden: Arbejde med jern.
Hvilke eksempler på pull-teknologier kan I finde fra dagens tekst? Og er der nogle eksempler på push-teknologier?
Stærkere jernbaner af smedejern frem for støbejern var en nødvendighed for at kunne bære de tunge damplokomotiver.
Dampturbinen har været en nødvendighed for at minimere brugen af brændsel, som gjorde det muligt at transportere varer da vægten ikke længere var optaget af brændsel.
Skibe af stål frem for træ var en forudsætning for at kunne transportere meget større mængder af varer.

Mia, Signe S., Lykke og Mette
2 år siden

• Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen Teknik: Forarbejdning af jern, Dampmaskinen Viden: Måden til udvinding og forarbejdning. Organisation: Brugen mennesker Produkt: Hurtigere fragt Økonomi: Hurtigere fragt uden de dyre omkostninger til kanalejerne Positive: Hurtigere og billigere transport Negative: Forurening Proaktiv: Konkurrence mellem jernbaneejere og kanalejere Reaktiv: Forurening fra kul • Hvilke teknologiinterne forudsætninger skulle der til for en storstilet produktion af stål? Brugen af heste til at transportere malmen op fra minerne, hertil har seletøjet været en forudsætning for at kunne benytte hesten til at trække dette. Blast Furnace, bedre forarbejdning af jern • Kom med… Læs mere »

Mikkel, Romsan, Andryana og Waldemar
2 år siden

Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen Teknologi Teknik: – Metoder som er blevet benyttet til at lave jernbanerne: Pudlingsprocessen blev benyttet til at fjerne urenheder og en del af kulstofindholdet i råjernet for at lave smedejern, som derefter kunne bruges som skinner. – – Derudover var diverse værktøjer: Organisation: – Opfinderne – Handels folkene – Staten – Investor – Jern Fabrikkerne Viden: Til fremstillingen af jernbanerne var viden om, hvordan jernmalm og råjerns omdannes til smedejern, da man fx ikke kan smede råjern. Produkt: Jernban Konsekvenser Positive: det tog mindre tid af fragte varer. Nye “hestekrafter”. Forbedring… Læs mere »

Marie, Maggie, Mathias og Charlotte
2 år siden

• Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen Teknik: dampmaskinen, damplokomotivet, bearbejdning af jern -> smedejern (senere stål) Viden: Kendskab til råstoffer, bearbejdning og udvinding Organisation: smede, lokomotivførere, nogen der lægger jernbanen – arbejdsfordeling Produkt: hurtig transport af tung last – effektiv Årsager: politisk støtte –> økonomisk støtte –> industrikultur –>effektivisere –> spare penge og tid Konsekvenser: Positive –> hurtig og billig Negative –> kostede penge at opfører Proaktive –> sparer, effektivisere Reaktive –> effektiviseret, forurening • Hvilke teknologiinterne forudsætninger skulle der til for en storstilet produktion af stål? • Senere tid naturvidenskab • Bearbejdning af råmateriale •… Læs mere »

Sif, Anders, Sarah
2 år siden

Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen Teknologi Jernbanen Teknologi Teknik: Jern, stål, smeltning Det er en teknologi intern forudsætning fordi at man i første omgang ville lave en nemmere og billigere måde at transportere det via. Værktøjsmaskiner Drivhjul, arbejdsstykket, geartandhjul, ledeskrue, forsætter, pinoldok Teknologi intern forudsætning = Herved skabtes den nødvendige baggrund for udviklingen af ydedygtige dampmaskiner, lokomotiver, dampskibe Organisation: Arbejdsprocesserne hvordan er arbejdet organiseret, er det en-mands eller 1000-mands arbejde. Hvem er involveret Hvor sker det Den/de få overordnede for minedriften har valgt at sige; en jernbane kan bedre betale sig, hvorefter den er blevet bygget… Læs mere »