Penge til ungdomsuddannelserne

I efteråret, blev det besluttet, at finansloven for i år skulle føre nogle af de penge, der blev taget fra ungdomsuddannelserne med omprioriteringsbidragene tilbage til sektoren.

Min og flere andre tillidsrepræsentanters holdning er, at de penge bør gå tilbage i driften, hvor de kom fra, hvilket mærkes i form af stigende arbejdspres, men bestyrelsens og direktionens holdning har været, at de skal gå målrettet til at understøtte nogle strategiske målsætninger gennem projekter.

Det er ikke endeligt vedtaget endnu, men der er lagt op til, at de for gymnasiernes vedkommende skal gå til fire forskellige initiativer:

  • Kompetenceløft i form af en projektlederuddannelse i relation til professionelle læringsfællesskaber,
  • Arbejdet med materiale til forlaget Praxis, hvor folk, som har lyst til at skrive vil blive understøttet af ZBC, ligesom der vil blive oprettet forfatterteams.
  • En lokal pulje til lokale initiativer og udviklingsprojekter, som lærerne måtte byde ind med.
  • Afprøvning af nye studieretninger og opgradering af eksisterende.

Det er positivt, at vi som tillidsrepræsentanter har været inddraget i processen, og selvom vi ikke kunne få vores førstevalg – at pengene blev ført tilbage i driften – er der flere ting at glæde sig over.

Udviklingen af materialer, som vil kunne bruges af flere lærere vil for eksempel kunne aflaste i forhold til undervisning ligesom det er godt, at pengene som udgangspunkt bruges på eksisterende lærere, som har mod på at gå ind i forskellige projekter, og ikke eksterne konsulenter eller lignende.

Jeg har selv engageret mig i arbejdet med at skrive materialer til Praxis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *