Oplæg om video

Videoforløbet skal munde ud i, at I viser jeres video til resten af klassen og holder et oplæg på cirka 5-8 minutter om det. Efterhånden som I bliver færdige med de ting, som vi er i gang med (filme, klippe osv), kan I begynde at forberede jeres oplæg.

Her er en liste over ting, som det ville være oplagt at komme ind på i et oplæg. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. I må altså gerne komme ind på flere ting end der står her.

  • Valg af afsenderen og begrundelse heraf samt afsenderanalyse.
  • Valg af modtager og begrundelse heraf samt modtageranalyse.
  • Idéudvikling i det kreative rum. Hvordan greb i opgaven an og hvad kom I frem til.
  • Idéuvikling i det innovative rum. Hvordan fik I jeres idé fra det kreative rum sat ind i den rigtige ramme? Hvordan fik I den til at passe sammen med afsenderanalyse og modtageranalyse så I sikrede jer, at modtageren ville interessere sig for det og afsenderen ville kunne stå inde for det?
  • Forberedelse af optagelser. Hvilke praktiske foranstaltninger måtte I tage. Skuespillere, locations, remedier osv.
  • Optagelse og redigering. Perspektiv, beskæring, lydbroer, synlig/usynlig klipning osv. Begrund jeres valg.
  • Feedback. Hvordan har I fået feedback, hvad kom I frem til og hvad har I ændret på den baggrund.

Hvis der er nogen ting, som I ikke allerede i tilstrækkelig grad har taget højde for allerede, har I mulighed for at gå tilbage og ændre det. Det er ikke snyd, og det er langt bedre end at prøve at efterrationalisere.