Oplæg om video

Videoforløbet skal munde ud i, at I viser jeres video til resten af klassen og holder et oplæg om det. Efterhånden som I bliver færdige med de ting, som vi er i gang med (filme, klippe osv), kan I begynde at forberede jeres oplæg.

Her er en liste over ting, som det ville være oplagt at komme ind på i et oplæg. Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. I må altså gerne komme ind på flere ting end der står her.

 • Valg af afsenderen og begrundelse heraf samt afsenderanalyse.
 • Valg af modtager og begrundelse heraf samt modtageranalyse.
 • Idéudvikling i det kreative rum. Hvordan greb i opgaven an og hvad kom I frem til.
 • Idéuvikling i det innovative rum. Hvordan fik I jeres idé fra det kreative rum sat ind i den rigtige ramme? Hvordan fik I den til at passe sammen med afsenderanalyse og modtageranalyse så I sikrede jer, at modtageren ville interessere sig for det og afsenderen ville kunne stå inde for det?
 • Forberedelse af optagelser. Hvilke praktiske foranstaltninger måtte I tage. Skuespillere, locations, remedier osv.
 • Optagelse og redigering. Perspektiv, beskæring, lydbroer, synlig/usynlig klipning osv. Begrund jeres valg.
 • Test. Hvordan har I testet, hvad kom I frem til og hvad har I ændret på den baggrund.

Hvis der er nogen ting, som I ikke allerede i tilstrækkelig grad har taget højde for allerede, har I lidt tid til at gå tilbage og ændre det. Det er ikke snyd, og det er langt bedre end at prøve at efterrationalisere.

Særligt for corona

På grund af nedlukningen kan vi ikke holde oplæggene fysisk for hinanden. Derfor må vi følge en anden plan.

 • Forbered jeres oplæg jævnfør ovenstående.
 • Lav jeres oplæg som screencast. Brug eventuelt screen-cast-o-matic. Sørg for, at alle i gruppen byder ind med en del. Sigt efter, at den varer 8-10 minutter i alt. Begynd med at vise jeres video, gerne et par gange, så alle når at se den.
 • Slut af med at samle det til én fil, som I uploader til youtube.
 • Aflevér linket til youtube sammen med jeres præsentation i afleveringsmappen på lectio. Det kan være nødvendigt at lægge den ind i en fil.
 • Fra på torsdag vises en screencast ad gangen for resten af klassen via Teams. Resten af klassen får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål, og gruppen får feedback.