Ophavsret

Hvad er ophavsret?

Ophavsret er den danske version, at copyright. Alle, som laver et værk har som udgangspunkt ophavsretten til værket.

Værker kan være:

 • ­En artikel
 • ­En plakat
 • ­En film
 • ­Et fotografi
 • ­Et stykke musik
 • ­En bog
 • ­Et maleri
 • ­Et design
 • ­En tegning,
 • ­En bearbejdning, for eksempel en oversættelse eller lignende

Ophavsret betyder, at man må bestemme, hvad der skal ske med værket. Andre må ikke bruge det uden at have tilladelse til det. Man må gerne opkræve penge for, at folk bruger det.

Det betyder også, at man ikke må bruge noget, som andre har ophavsret til uden at have deres eksplicitte tilladelse.

Undtagelser

 • Ophavsretten kan tilhøre den virksomhed, man arbejder for, hvis det er lavet i forbindelse med arbejde for virksomheden.
 • Man kan sælge sin ophavsret.
 • Værket skal have ”værkshøjde” for at være beskyttet af ophavsretten.
 • Værker uden værkshøjde kan få såkaldte naborettigheder, som er mindre omfattende end ophavsret.
 • Ophavsretten udløber 70 år efter skaberens død. Naborettigheder allerede efter 50 år efter værkets fremstilling – ikke skaberens død.

Ideelle rettigheder

 • Faderskabsret: Retten til, at få sit navn på eksemplarer af værket, så det er tydeligt for enhver, at man står bag.
 • Respektretten: Værket må ikke ændres på en måde eller i en sammenhæng, som kan skade skaberens anseelse.

De ideelle rettigheder har ingen udløbsdato.

Creative Commons?

Creative Commons er et juridisk rammeværk. Skaberen af et værk kan give alle tilladelse til at bruge det og til gengæld stille nogle betingelser ved hjælp af Creative Commons-rammen.

Det er vigtigt at forstå, at det er den der har ophavsretten som bestemmer, om det skal udbydes som Creative Commons. Man kan altså ikke bruge noget, som rettighedshaveren ikke frivilligt har udbudt med henvisning til ordningen.

Der er som udgangspunkt fire betingelser, som kan kombineres på forskellig måde:

Kreditering: lader andre distribuere, remix, tweake, og bygge videre på dit arbejde, også kommercielt, så længe de krediterer dig for det oprindelige værk.

Del På Samme Vilkår: tillader andre at bearbejde, ændre og udbygge dit værk, også til kommercielle formål, så længe de krediterer dig og benytter samme licens til deres resulterende værk.

Ingen bearbejdelse: giver mulighed for redistrubuering, kommerciel og ikke-kommerciel, så længe det er foregået uden ændringer af værket, og at værket fremstår i sin helhed.

Ikke kommerciel: lader andre remixe, ændre og bygge videre på dit værk, sålænge det ikke er kommercielt.

Se kombinationsmulighederne her.

Der findes i øvrigt en lignende licens til Software, kaldet GNU. GIMP er en forkortelse af GNU Image Manipulation Software.

Via Creative Commons hjemmeside kan man søge på værker, som er dækket af licensen på forskellige tjenester, for eksempel Youtube, Flickr og SoundCloud.

Læs om ophavsretten i bogen lige her. 

Øvelse

Tag udgangspunkt i en af casene til 6-sekunders-videoer. Gå ind på Creative Commons hjemmeside og find nogle billeder, som du ville kunne bruge til at lave en plakat til den case, du har valgt.