Ideologi i kødproduktion

Arbejdsspørgsmål

  • Diskutér hvad natur er for jer.
  • Hvad er en ideologi?
  • Hvad er carnisme?
  • Hvad er vegetarisme?
  • Hvad er antropocentrisme?
  • Hvad er økocentrisme?
  • Hvilke af de ovenstående ideologier er mest beslægtede med hinanden, og hvordan?
  • Hvilken -isme (ideologi) kommer Mickey Gjerris selv tættest på i den sidste del af sit foredrag?
  • Hvilken betydning har det for kødspisning, at det er blevet anset som det ’naturlige’ at gøre?
  • Hvilken betydning kan et begreb som carnisme have for vores opfattelse af, at kødspisning er naturligt?