Virtuel firewall, modtager og effekt – elevoplæg

Hver netværksgruppe får udleveret et kommunikationsprodukt.

Grupperne forbereder hvert et mundtligt oplæg på 4-5 minutter. Oplægget tilrettelægges på en måde, hvor alle i gruppen får lejlighed til at sige noget. Lav en visuel præsentation, som I kan tale ud fra.

I oplægget skal I fortælle om virtuel firewall, modtager og effekt. Følgende er idéer til, hvad I kan komme ind på. Man behøver ikke komme ind på det hele, og ligesom man godt må komme ind på ting, der ikke står i listen:

  • Hvem er modtageren (målgruppen)? Kan I beskrive den?
  • Hvordan kan man se på produktet, at det retter sig mod netop den modtager?
  • Kom med et bud på, hvor i Gallups Kompas modtageren befinder sig.
  • Hvordan forsøges den virtuelle firewall brudt?
  • Hvad tror du I, at den ønskede effekt af kommunikationsproduktet er?

1: TV-reklame

2: Twitter-opslag

3: Infografik

4: Outdoor-reklame

5: Katalog

6: Kampagneplakat

7: Reklameplakat

8: Avisannonce